Anasayfa » MANŞET » 15 MART ŞİDDETE KARŞI “BEYAZ MİTİNG” İPTAL EDİLDİ

15 MART ŞİDDETE KARŞI “BEYAZ MİTİNG” İPTAL EDİLDİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT HASTANESİ VE DİĞER İŞYERLERİNDE DAĞITILAN BİLDİRİLERLE DUYURUSU YAPILAN 15 MART’TA YAPILACAK OLAN MİTİNG İPTAL EDİLDİ.

Sağlık emek ve meslek örgütleri, uzun süredir hazırlıklarını yürüttükleri ve 15 Mart’ta Ankara’da yapacakları Büyük Beyaz Miting’i Sağlık Bakanlığı’nca Türkiye’de Koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından iptal etti.

Açıklamada, “Sağlık çalışanları olarak tüm konsantrasyonumuzu Koronavirüs’ün yaratacağı sağlık sorunlarının çözümüne odaklamanın sorumluluğuyla davranıyoruz. Sağlıkta şiddet yapısal bir sorun olarak varlığını sürdürüyor olsa da bu tür salgın tablolarının sağlık çalışanlarının görünmeyen emeğini görünür kılacağına inanıyor, sağlıkta şiddetle mücadele başta olmak üzere taleplerimizin takipçisi olacağımızı da bir kez daha ifade ediyoruz. Koronavirüs salgınına ve her türlü sağlık sorununa karşı mesleğimizin bize yüklediği sorumluluğu özveriyle ve koşulsuz yerine getireceğimizi açıklıkla ifade ederken; emeğimizi değersizleştiren, ücretlerimizi ezdiren, çalışma koşullarımızı her geçen gün zorlaştıran yönetim anlayışı değişinceye; sağlıktaki bu ölümcül şiddeti tam olarak ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler yapılıncaya; önerdiğimiz tedbirler alınıncaya; hasta-sağlık çalışanı ilişkisini insani boyuta taşıyacak toplumsal – kültürel iklim oluşuncaya ve buna uygun sağlık politikaları tesis edilinceye kadar bu konuda mücadeleyi hep birlikte yükseltmekte kararlı olduğumuzu göstermeye devam edeceğimizi duyururuz” ifadelerine yer verildi.
TTB’de düzenlenen basın toplantısında sendikamız, TTB, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal hizmet Uzmanları Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimler Odası ve Veteriner Hekimler Derneği adına ortak açıklamayı yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman şöyle konuştu: “Dünyamız ve ülkemiz yani bütün insanlık yeni Koronavirüs (Covid-19) olarak adlandırılan ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açtığı bilinen bir salgın tehdidi ile karşı karşıya. Dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde de bir vakanın tespit edildiği duyuruldu. Bu durum hastalığın dünyadaki ve komşu ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında beklenen ve olağan bir sonuçtur. Bizler Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Hemşireler Derneği (THD), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Tüm Rad- Der), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Ankara Veteriner Hekimler Odası (AVHO), Veteriner Hekimler Derneği’nden (VHD) oluşan sağlık meslek kuruluşları, sendikaları ve dernekleri olarak; aylardır hazırlığını yaptığımız, “Şiddetsiz bir sağlık ortamında emeğimizin karşılığını alarak sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.
Sağlıkta Şiddet Sona ERSİN! talebiyle 15 Mart Pazar günü Ankara Tandoğan’da yapmayı duyurduğumuz mitingimizi şimdilik iptal etme kararı almış bulunuyoruz. Her ne kadar ülkemizdeki durum henüz her türlü toplantıyı ve bir araya gelişi ertelemeyi gerektirecek tedbirler alınmasını zorunlu kılmıyor olsa da; 1.500 hastane, 27.000 eczane, 7.500 ASM ve 150’yi aşan ağız diş sağlığı merkezi ile binlerce muayenehanede yılda 350 milyonu bulan muayeneyi, 5 milyon ameliyatı – girişimi yap