Anasayfa » MANŞET » KESK, HÜKÜMETİ EMEKÇİLERİ VE HALKI KORUYAN TEDBİRLER İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞRILDI

KESK, HÜKÜMETİ EMEKÇİLERİ VE HALKI KORUYAN TEDBİRLER İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞRILDI

KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası bugün ( 23 Mart 2020 ) Salgınla İlgili Mücadelede Sosyal Ve Ekonomik Programını ilan ederek, İktidara bu plana uygun olarak ACİL harekete geçmesi için çağrı yaptı.
Basın toplantısına Şubemizi temsilen Eş Başkanlar Nazan KARACABEY ve Kubilay YALÇINKAYA katıldılar.

ORTAK BASIN METNİ
EMEKÇİLER OLARAK SALGINLA MÜCADELEDE SOSYAL, EKONOMİK PROGRAMIMIZI İLAN EDİYOR, KAMU OTORİTESİNİ, BU PROGRAMA UYGUN OLARAK BİR AN ÖNCE HAREKET ETMESİ İÇİN UYARIYORUZ

Covid-19 salgını hızla yayılmakta, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin acı sonuçları, çok yakıcı bir şekilde ve bütün dünya da yaşanmaktadır. Dünyada hızla yayılan Covid-19 salgını, temel kamusal bir hak olan sağlığın, sağlık hizmetlerinin dolayısı ile sağlık politikalarının bu temel hakkı sağlamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Covid-19 salgını ile mücadeleden beklentimiz, tüm emekçilerin, halkın salgından korunmasına yönelik kararların alınması olmalıdır. Siyasal iktidarın, “Koronavürüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısında” aldığı kararlar, emekçilerin taleplerini karşılamamıştır. Salgınla etkin mücadele yöntemi belirlenmemiş, iktidar, alınan kararlarla kendi iktidarı ve sermayenin varlığı için ekonomik kararlarını almış, işçilere, emekçilere ise başınızın çaresine bakın demeye getirerek bir bakıma halkımıza da kendi tedbirinizi alın çağrısı yapmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkelere, “Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık emekçileri/temsilcileri ile birlikte hareket edin” önerisi dikkate alınmamıştır. Çin’de 2019 yılında salgın başladığında Sağlık Bakanlığı ‘’Pandemi Ulusal Hazırlık Planını Hazırlama’’ emrini vermemiş, seyirci kalmıştır.

TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI VE SALGININ DURDURULARAK GERİLETİLMESİ İÇİN KAMU HİZMETLERİNE YÖNELİK GENEL TALEPLERİMİZ

1- Kamu kurumları, çalışanlarına ve halka yönelik aktardığı bilgi ve işlemlerde şeffaf olmalıdır. Öncelikle siyasi iktidar ve sorumlu bakanlıkları, sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle koordineli çalışmayı esas almalı, her gelişmede, her aşamada hiçbir kuşkuya, kaygıya yer bırakmadan, tedbirler alarak toplumu bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme salgın vakasının çevresinde, temas halinde olduğu kişileri ve çalışanları da kapsayacak ve koruyacak şekilde yürütülmelidir.
2- Devletin sürekli ve asli görevleri dışında hizmet veren kurumlarda iş ve işlemler minimize edilecek şekilde ayarlanmalı, kurumların asli ve süreklilik gerektiren işleri dışındaki birimlerdeki personele idari izin verilmeli, kurumlarda çalışmaya devam edenler için temiz ve sağlıklı ortam sağlanmalı, su ve gıda ihtiyaçları karşılanmalıdır.
3- Önem ve aciliyet gerektirmeyen kurumların kısmi gün şekilde çalışma günleri (haftanın iki günü açık), ya da çalışma saatleri (Saat 10:00-14:00) yeniden düzenlenmeli,
4- Özel hastaneler kamu kurumları işleviyle, herhangi bir ücretlendirmeye gitmeden sağlık hizmeti vermeli, tüm sağlık kurumlarında, koronavirüs ile ilgili her türlü muayene, tetkik ve teşhis işlemleri