Anasayfa » Genel » H.Ü.DE KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN KOKARTLI EYLEMDEYDİ !
H.Ü.DE KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN KOKARTLI EYLEMDEYDİ !

H.Ü.DE KADIN SAĞLIK EMEKÇİLERİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İÇİN KOKARTLI EYLEMDEYDİ !

Sağlık Emek ve Meslek örgütü üyesi sağlık emekçileri bugün (23 Mart 2021-Salı) Hacettepe Ü. Heykel önünde, İstanbul Sözleşmesinin C.B. kararnamesiyle geri çekilmesini bir Kokartlı basın açıklamasıyla kınadılar. Kararnaneminin yok hükmünde olduğunu ifade eden sağlık emekçileri İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz,İstanbul Sözleşmesi bizim için hala yürürlüktedir, dediler. SES Genel Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de yer aldığı eyleme  katılımın yoğun olduğu görüldü.

Ortak Basın Açıklaması Metni

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan “İstanbul Sözleşmesi” ilk Türkiye tarafından imzalanmıştır. Sözleşme 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme, ”kadına yönelik şiddet”, ”aile içi şiddet”, ”kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet” üzerinden tanımlanmıştır.

Uluslararası alanda kadına yönelik ve aile içi şiddetle ilgili ilk bağlayıcı belgedir.

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, taciz, tecavüz, zorla ve erken yaşta evlendirme, kadın sünneti, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırmayı içeren cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini kapsamaktadır.

Sözleşme, ev içi şiddete uğrayan kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri, göçmen ve mültecileri,  LGBTİQ bireyleri, kısaca herkesi korur. Kadınların, aynı evde yaşıyor olsun ya da olmasın, eş, eski eş veya partner tarafından uygulanan  şiddete karşı korunmasını esas alır.

Bu sözleşmenin uygulanması için kadının “aile”, “evlilik birliği içinde bulunması” ya da “aynı evi paylaşması ” gerekmemektedir.

Kadının yüksek yararını gözeten bu sözleşmeyi imzalamakla övünen iktidar partisi bir gece yarısı kararnamesi ile yangından mal kaçırırcasına sözleşmeden ayrılmıştır. Böylece kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, mağdurlarının korunması, etkin kovuşturma ve cezalandırma, şiddetle mücadelede bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesinden vazgeçildiğini, kadınların insan onurunun gözetilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişinin kararıyla çıkılamaz. Tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan hakları ile ilgili kararların tek bir kişinin keyfine bırakılması, hukuk devleti olmaktan vazgeçmek anlamına gelmektedir.

Ayrıca İstanbul Sözleşmesinden imzamızı çeken bu kararnamenin hukuki dayanaklardan yoksun olduğu ülkemizin en saygın hukukçuları tarafından da ifade edilmektedir.

Yaşamak ve yaşatmak için, toplumsal barış için, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı hayata geçirmek için, kadına yönelik şiddete, ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası kazanımlarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, attırmayacağız.

İstanbul Sözleşmesi bizim için hala yürürlüktedir.

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

İstanbul Sözleşmesi yaşayacak, yaşatacak!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipler Birliği