Anasayfa » Genel » SES ANKARA ŞUBE: BİZE BİR “BAKAN!” LAZIM
SES ANKARA ŞUBE: BİZE BİR “BAKAN!” LAZIM

SES ANKARA ŞUBE: BİZE BİR “BAKAN!” LAZIM

BASINA VE KAMUOYUNA

BİZE BİR BAKAN LAZIM

Bugün Sağlık Bakanlığı’na bağlı tesislerdeki personele, 1 Nisan 2021’den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, biz sağlık emekçilerine bakmayan Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.  Ne yazık ki bu ek ödeme üniversite hastanelerinde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve birçok sağlık emekçisini kapsamamaktadır.

Pandemi sürecinde Üniversite hastaneleri salgın döneminde Covid 19 hastaların tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevi üstlenmiş, tüm kaynaklarını pandemiyle mücadeleye ayırmış olmasına rağmen, bundan önceki covid ek ödemelerinden de çok geç ve adeta cep harçlığı uygun görülerek faydalandırılan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri alınan bu kararları mesleklerimize ve emeklerimize saygısızlık olarak görmekteyiz.  Sağlık Bakanlığının yayınladığı genelgeleri Yüksek Öğretim Kurumunun adeta kağnı hızıyla takip etmesi  bugüne kadar Üniversite Hastaneleri çalışanlarına dair hiçbir talepte bulunamaması bizlerin durumunu daha da vahim hale sokmaktadır.

Üniversite Hastaneleri 3. basamak sağlık hizmetinin sunulduğu sağlık tesisleri olması nedeniyle hem komplike vakaların başvurduğu hem de eğitim ve araştırma misyonu nedeniyle en yoğun sağlık tesisleridir. Nitekim salgın döneminde covid 19 hastaların tedavi edildiği en yoğun pandemi hastaneleri görevi üstlenmişlerdir.

İlimizde yer alan Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversite Hastaneleri sadece ilimiz değil Türkiye geneli üniversiteler ve yataklı tedavi kurumları arasında lokomotif görevi üstlenmektedir. Bu üç üniversite hastanesinin Ankara genelinde üniversite hastaneleri arasındaki hizmet oranı %80’dır. İlimizde üniversite hastanelerinde görevli 16000 sağlık emekçisi birçok konuda desteklenmesi gerekirken her gün farklı bir mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadır.

Bir taraftan pandeminin ağırlığı diğer taraftan genelge mağduriyetleri ile üniversite hastaneleri çalışanlarının ötekileştirilmesi, değersizleştirilmesi kabul edilemez.

Pandemi süresinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emekleri sağlık bakanlığı, üniversite hastaneleri gibi kurumsal olarak ayrıştırılamaz. Covid 19 yoğun bakım üniteleri, covid servislerinde, tam kapasite çalışan ameliyathanelerde, hastanelerimizin klinikleri ve  polikliniklerinde hizmet verdiğimizi hatırlatıyoruz.

Bu düzenleme;

  • Üniversite hastanelerindeki emeği yok saymaktadır,
  • Üniversite hastaneleri dışındaki sağlık emekçilerinin yarısını kapsamamaktadır,
  • Tüm kurumlardaki idari hizmetlerde çalışan emekçileri yok saymaktadır,
  • Yardımcı hizmetlerde çalışan personeli yok saymaktadır,
  • 4/D kadrosunda çalışan sağlık işçilerini yok saymaktadır,
  • Ekip anlayışını ve çalışma barışını bozmaktadır,
  • Emekçiler görevlendirme ve çalıştırma esnasında pandemi bahanesi ile tüm kazanımları yok sayılırken, ödemede covid kapsamında covid kapsamında değil diye çalışma alanlarımızı kategorize edilmektedir.
  • Kamuoyuna “sağlık çalışanları yoruluyor ama karşılığını da alıyor” algısı yaratılırak halkala sağlık çalışanları Karşı karşıya getirilmektedir.

Bugün üniversite hastaneleri Toplu İş Sözleşmesi iş kolu görüşmelerinde mağdur edilirken, bu mağduriyet üniversite hastanelerindeki sağlık emekçilerinin sorunlarına ben bakmıyorum diyen Bakan’ın bakış açısıyla artmaktadır.

Biz Bakan’ın veya bir başka belirlecinin iki dudağı arasında şekillenen ücret rejiminin çok sıkça mağduriyetini yaşadık yaşıyoruz. Bu nedenle tek taraflı düzenleyici işlemlerle, taraf olarak söz söylemediğimiz/söyleyemediğimiz performansa göre ödeme yerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe esas ücret istiyoruz.

Sağlık emekçilerinin pandemi dönemi dahi görülmemesi, taleplerinin karşılanmaması ülkemizi yönetenlerin ayıbıdır.

Biz pandemi ile mücadelede sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini görmeyen değil, taleplerimizin karşılanmasında icrası Bakan görmek istiyoruz.

Sağlık da tedavi/bakım emeği bu kadar öne çıkmışken Sağlık bakanının bu emeği sarf edenlerden bu kadar uzaklaşmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz.