Anasayfa » Genel » KESK ANK. ŞB.PLATFORMU:EMEK, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ
KESK ANK. ŞB.PLATFORMU:EMEK, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ

KESK ANK. ŞB.PLATFORMU:EMEK, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ

KESK Ankara Şubeler Platformu bugün ( 28 Mayıs 2021) SES Ankara Şubede gözaltına alınan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve Gn.Mrk. ve Ankara Şube eski Yürütme Kurulu üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik bir basın toplantısı yaptı.

Basın Açıklaması Metni

EMEK, DEMOKRASİ VE SAĞLIK HAKKI MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ

GÖZALTILAR SERBEST BIRAKILSIN

 

Değerli Basın Emekçileri,

Son günlerde siyaset-mafya ilişkilerinin gün yüzüne çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Kirli ilişkiler deşifre oldukça gündem saptırma amaçlı emek ve demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefetin tüm bileşenlerine yönelik gözaltı operasyonları artmaya başladı.

25 Mayıs 2021 tarihinde aralarında SES Eş Genel Başkanı Selma ATABEY, önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül ERDEN, Eski Genel Başkanları Bedriye YORGUN, eski MYK üyeleri Fikret ÇALAĞAN ve Belkıs YURTSEVER ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanı Runa TEMELLİ ve Ankara Şube Yöneticileri Erdal TURAN, Ramazan TAŞ gözaltına alındılar.

Pandemi sürecinde 50 bine yakın yurttaşın ve en az 434 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiği, 140 binden fazla sağlık emekçisinin ise enfekte olduğu bu dönemde, sağlık emekçilerine yönelik olarak yapılan baskıları ve hukuksuzluğu kabul etmemiz mümkün değildir.

En temel görevi toplumun yaşam ve sağlık hakkı yanında, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerin yaşam ve sosyal hakları ile birlikte özlük ve ekonomik haklarını da savunmak olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) pandemi dönemi sorumluluğunun farkında olarak mücadele yürütmüş ve bu mücadelemiz pandemi sürecini yönetemeyenlerin  hedefi haline gelmiştir.

Provakatif olarak nitelendirilen pandemi yönetimine yönelik açıklamaları ve eylemleri,  milli ve ulusal çıkara zarar veriyor diye nitelendirdikleri pandemi yönetimine yönelik eleştirileri ve toplumu bilgilendirmeleri, hedef haline gelmelerinin asıl nedenidir.

SES olarak, pandemi döneminde sorumluluğunun bilinciyle yürüttüğü mücadeleyi engellemek  isteyen çevreler, toplum nezdinde sendikamızın yürüttüğü çalışmaları gölgelemek ve engellemek amaçlı provakatif adımlar atmaktadır. Ancak atılan bu adımların bizler de farkında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Sendikal faaliyetler anayasa ile güvence altına alınmış olup  sendikacı kimlikleri ile ön plana çıkan sağlıkçıların gözaltına alınması en temel anayasal hakların ihlali anlamına gelmektedir. Bu operasyon ile yapılmak istenilen, sendikal mücadelemizin kriminalize edilme çabasından ibarettir. Bu anlamda sağlık emekçilerinin hakkında soruşturma açılması dahi hukuksuz olup sendikal mücadelemize karşı düşmanca bir tutumun ürünü olmaktan öteye geçemeyecektir.

Sağlık emekçilerinin motivasyona ihtiyaçlarının olduğu, haklarının verildiği bir süreç yaşanması gerekirken, alanda fazla sayıda sağlık emekçisi açığı bulunurken, sağlık emekçilerinin işlerini yapması engellenerek gözaltına alınması, pandemiyle mücadeleye yapılmış bir müdahaledir.

Çağırdıklarında ifadeye rahatlıkla gidebilecek, işyerleri kurumları belli olan insanları, şafak vakti baskınlarıyla gözaltına almak demokratik faaliyetleri kriminalize etmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere toplumsal muhalefetin, emek ve demokrasi güçlerinin yapılan operasyona tepkisini engellemek, sendikamıza olan desteği görünmez kılmak için yandaş basın eliyle akla, mantığa sığmayan manipüle haberler yapılmaktadır.

Emekçilerin binlerce yıllık birikimi olan, evrensel hukukla, anayasa ve ilgili yasalarla güvenceye alınmış sendikaları; sendikal faaliyetleri, hak ve hukuk, insanca yaşam mücadelesini “ablukaya almaktan” vazgeçin!

Baskı, sömürü, yolsuzluk, tarikat-mafya düzenine karşı emekten, eşitlikten ve özgürlükten yana demokratik Türkiye mücadelesini yükselteceğiz.

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. SES, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklarının savunucusu olmaktan, halkın sağlık hakkı mücadelesinin neferi olmaktan bir adım geri atmayacaktır.

Baskılarınız, gözaltlarınız, mobinginiz, şiddetiniz karşısında boyun eğmeyeceğiz!   28.05.2021

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN SES!

YAŞASIN KESK!

KESK Ankara Şubeler Platformu