Anasayfa » Genel » PANDEMİDE, ŞEHİR HASTANELERİ ve KAPATILAN HASTANELER RAPORU
PANDEMİDE, ŞEHİR HASTANELERİ ve KAPATILAN HASTANELER RAPORU

PANDEMİDE, ŞEHİR HASTANELERİ ve KAPATILAN HASTANELER RAPORU

Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak şehir hastanesinin gündemleştirildiği ilk dönemden açıldığı döneme kadar bu projelerin sağlık hizmetlerinin gerçekliğine uymadığını ifade ettik. Açılmaları sonrası ise şehir hastanesi uygulamasının sağlık emeği ve sağlık hakkı gaspı olduğunu vurguladık.

Sağlık Bakanı 23/06/2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamada “Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük” açıklaması bizim eleştirilerimizin dikkate alınmamasının, sağlık hizmetleri ile örtüşmeyen bu projelerin sonucudur. Bu gün sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; hem pandemi dönemi hem de gelecekteki sağlık hizmetlerinin nitelikli sunumu önünde engel olan şehir hastaneleri ve kapatılan hastaneler raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. AKP’nin 2003-2010 dönemi yataklı tedavi hizmetlerinde köklü değişimlerin amaçladığı dönem olmuştur. Başta Kamu Yönetimi Temel Kanununun Cumhurbaşkanlığı tarafından geri çevrilmesi ve  KÖO yönetmeliklerine Danıştayın iptal kararı, yataklı tedavi hizmetlerine ait projelerin parça parça uygulanarak 2010 yılı sonrasına ertelenmesine neden olmuştur.

Nitekim Recep Tayip Erdoğan 2012 Aralık ayında “Bu fakirin üzerinde 6 yıldır durduğu bir şehir hastanesi projesi vardır. Biz bu şehir hastaneleri projemizi ne yazık ki bürokratik oligarşi ve yargı sebebiyle hala hayata geçiremedik” demiştir. Üzerinde durulan hayal kamu hastanelerinin yerine özel sektörün ve kamu özel ortaklığının aldığı bir yataklı tedavi hizmetlerinin hayata geçirilmesidir. Ancak bu hayalin 2021 yılında biz yurttaşlara maliyeti, sağlık hizmetlerine ulaşımda sorunlar ve artan sağlık harcamaları, sağlık emekçileri için ise hak ihlalleri ve artan emek sömürüsü olmuştur.

AKP’nin yataklı tedavi hizmetlerine yönelik projeleri sonucu;

2016’dan 2021 yılına gelindiğinde,

* Sağlık Bakanlığına bağlı 52 hastane ve bu hastanelere bağlı 29 semt polikliniği kapatılmıştır.

* Sağlık Bakanlığına bağlı 52 hastanenin kapatılması nedeniyle 19.494 yatak hizmet dışı bırakılmıştır.

* Kapatılan 52 hastanenin yıllık başvuru kapasitesi 40-45 milyon aralığındadır.

* Kapatılan 52 hastaneye ek olarak 2016 sonrası Sağlık Bakanlığına devredilen 33 askeri hastaneden 27’si kapatılmıştır.

Aynı dönemde;

* Türkiye’de ilk şehir hastanesi 2017 Ocak ayında açılmış olup, 13 şehir hastanesi ve 17.430 yatak kullanıma açılmıştır.

* 2016 sonrası ile 2021 arası 51 özel hastane açılmıştır.

2016-2021 dönemi kent merkezlerinde ki kamu hastaneleri kapatılırken çoğu şehir dışında 13 şehir hastanesi açılmıştır. Ankara ilinde de 3.711 yataklı Ankara Şehir Hastanesi açılışı ile 7 hastane[1] ve bu hastanelere bağlı 13 semt polikliniği kapatılmıştır. Kapatılan hastaneler nedeniyle 3.091 yatak hizmet dışı bırakılmıştır. Bu durum ilimizde pandemi döneminde sorunların artmasına neden olmuş kapanan hastanelerin kısmi olarak bazı bölümleri açılarak sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. İktidar kapanan hastanelerin pandemi döneminde yarattığı sorunlardan ders çıkarmak yerine ilimizde 2021 yılı içinde açılacak Etlik Şehir Hastanesi ile 6 hastane,  bu hastanelere bağlı 17 Semt polikliniği ve 2.554 hastane yatağını kapatmayı planlamaktadır. İlimizde kapatılan hastaneler ve semt poliklinikleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan başvurular pandemi dönemi %41-43 oranında azalırken, özel sağlık kurumlarına başvurular %19-22 azalmıştır. Pandemi dönemi şehir merkezlerinde yeterli sayıda ulaşılabilir kamu sağlık tesisi bulunmaması nedeniyle halkın ya sağlık düzeyi bozulmuş yada halkımız cepten harcamalar yaparak özel sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalmıştır. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, sağlık hizmetlerinde toplum sağlığını öncelikli olarak görmediğiniz, toplumun sağlık düzeyini yükseltme dışında kaygılarla hareket ettiğiniz her adım toplum sağlığını pandemiden daha fazla zarar vermektedir. İlimizde açılacak Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle kapatılması planlanan hastanelerin bakım ve onarımlarının yaptırarak, yerlerinde halkımıza hizmet verilmesinin sağlanması, toplum sağlığına ve sağlık bütçesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu gerçekliğe rağmen iktidar tarafından sağlık hizmetlerine zarar veren “Şehir Hastaneleri” projelerinin pandemi ile meşrulaştırılması önümüzdeki yıllarda daha fazla kamu hastanesinin kapatılacağı ve sağlık bütçesinin büyük bölümünün bu projelere aktarılarak sağlık hizmetlerinin etkin sunumunun engelleneceği kaygımızı arttırmaktadır. Şehir hastaneleri projelerinden vaz geçmek hem sağlık hizmetlerinin doğru sunumunu hem de sağlık bütçesinin müteahhitlere değil halkın sağlık düzeyini yükseltmeye harcanmasını sağlayacaktır. Ayrıca sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin neredeyse havzalara dönüşen bu sağlık komplekslerinde sadece çalışma odaklı bir sisteme mahkum edilmeye çalışılması kabul edilemez. Şehir hastaneleri sağlık hakkına erişimi engellediği gibi sağlık emekçilerinin nitelikli sağlık hizmeti vermelerine de engeldir. Bir kez daha ifade ediyoruz “Şehir Hastaneleri Sağlık Çalışanlarının Emeğinin ve Halkın da Sağlık Hakkının Gaspıdır.”

Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz.

[1] Ulus DH kapanan hastanelere dahil edilmiştir.

Ankara Tabip Odası

Ankara Dişhekimleri Odası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*