Anasayfa » Genel » BATAN HASTANE BÜTÇELERİ, BEDELİNİ ÖDEYEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ
BATAN HASTANE BÜTÇELERİ, BEDELİNİ ÖDEYEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ

BATAN HASTANE BÜTÇELERİ, BEDELİNİ ÖDEYEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ

AKP iktidarları döneminde Kamu Hastaneleri döner sermayeli özel bütçeli kurumlara dönüştürülmüştür. Bir yandan Kamu hastanelerinin özel bütçeli kurumlara dönüştürülmesi bi yanda kapatılan SGK hastaneleri kamu yataklı sağlık kurumlarına zarar vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet üretiminden çekilirken, yeri hızlıca özel sağlık kurumları ile doldurulmaya çalışılmıştır. 2020 yılında özel sektöre bağlı 550’nin üzerinde hastanelerde cepten ek ödeme yapan ve özel sigortası olan nüfusa hizmet verilerek,  61 milyon başvuru gerçekleşmiştir. Özel hastanelere fatura bedeli üzerinden 11,5 milyar ödeme gerçekleşmiştir.

Özel sektöre fatura bedelleri üzerinden ödeme yapan SGK kamu hastanelerine global bütçe /götürü bedel üzerinden sabit ödeme yaparak kamu hastanelerini tasarruf tedbirlerini uygulayacağı kurumlar olarak görmektedir. Bu durum kamu hastanelerini bütçelerini batacak konuma getirmiştir.

Artan bütçe baskısı nedeniyle; yurttaş açısından artan katılım payları, ödeme kapsamından çıkarılan ilaçlar ve tedaviler sağlık hizmetine erişimi zorlaştırmıştır.

Sağlık emekçileri için ise; bütçe baskısı nedeniyle emekçilerin geçiminde önemli yer tutan döner sermaye ödemeleri Bakanın ifadesi ile hakkaniyetli yapılmamış ve 2021 yılında başta pandemi ödemeleri olmak üzere döner sermaye paylarının ödenmemesine neden olmuştur.

2021 yılı kamu hastaneleri için döner sermaye bütçelerinin bir kez daha sürdürülebilir olmadığını gösterdiği bir yıl olmuştur. Kamu hastaneleri bir yandan pandeminin ağır yüküyle boğuşurken, bir yandan da özel bütçeli işletmelere dönüştürülmesi nedeniyle bütçelerini denkleştirmeye çalışmaktadır.

Kamu hastanelerindeki bu bütçe temelli dönüşümün ise bedelini biz sağlık emekçileri ödemiştir.

SB Hastanelerinde görevli sağlık emekçileri 2020 Mart döneminden beri kısmi oranda 12 ay pandemi ödemelerinden yararlanırken üniversite hastanelerinde görevli sağlık emekçileri sadece 5 ay kısmi oranda yararlanmıştır. ASM’lerde görevli sağlık emekçileri ise sadece 3 ay yararlanabilmiştir.

 
 

 

Üniversite hastanelerinde 2021 yılında hiçbir ay ödeme yapılmamıştır. YÖK tarafından 27/05/2021’de ödeme müjdesi verilmiş, ek ödeme müjdesinin üzerinden 154 gün sonra Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları için geriye dönük ödeme düzenlemesi çıkmıştır. Düzenleme çıkması sonrası ise bu kez de sağlık emekçilerinin hakları Üniversite Rektörlüklerine takılmıştır. Düzenleme üzerinden 30 gün geçmesine rağmen sağlık emekçilerinin geriye dönük ödemeleri yapılmamıştır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 2021 yılında 4 ay ödeme yapılmış, SB görevli sağlık emekçileri 4 aydır pandemi kapsamında ek ödemelerden yararlanmamaktadır.

Yine döner sermaye bütçelerinde yaşanan sorun nedeniyle Üniversite Hastanelerinde görevli sağlık emekçilerinin nöbet paraları 45 güne varan gecikmeler ile yapılmaktadır. Hastanelerinde sağlık emekçilerinin nöbet ücretlerinin 130 saat üzerinin ödenmemesi fırsat bilinerek 130 saat üzeri ücretsiz emek olarak görülerek 130 saat üzeri nöbet dayatılmaktadır.

Döner Sermaye bütçesinin batması nedeniyle açlık sınırı altında ücret alan 4/D’li sağlık işçilerine mesai ücreti vermemek için sağlık hizmetinde uygulanması sorun teşkil edecek 3 vardiya sistemi dayatılmaktadır.

Hastanelerin döner sermaye bütçeleri batarken, bunun sorumlusu sağlık emekçileriymiş gibi, bedelinin bizlere ödetilmesini kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Sağlık emekçilerinin pandemi dönemi 2021 yılı iş yükünün 2020 yılına göre daha arttığı SB açıkladığı vaka ve ölüm sayılarında da görülmektedir. Pandeminin ilk dönemi sağlık tesislerinde %70 varan başvurulardaki düşüş düşünüldüğünde, bugün sağlık tesislerinde pandemi dışındaki hizmetlerin sunumu da pandemi öncesi dönemin üstündedir.

Sağlık emekçilerinin son 20 yılda ek ödemelere mahkum edilmesi, döner sermayeyi geçiminde önemli konuma taşımıştır. Döner sermaye bütçesindeki kriz hastaneleri batacak duruma düşürürken, bugün sağlık emekçilerinin büyük bir bölümü sabit ödeme dışında döner sermayeden yapılan performansa yönelik ödemeyi almamaktadır. Performansa dönük ödeme almayan sağlık emekçileri performans uygulamasının yaratmış olduğu iş yükünden yılmış durumdadır.

Bir kez daha ifade ediyoruz Hastanelerdeki özerk döner sermaye bütçesi;

– Yeni sağlık emekçisi atanmaması, boşalan kadroların doldurulmaması nedeniyle artan iş yükü dayatmaktadır,

– Sağlık işçilerine mesai ödemesi yapılmaması için 3 vardiya dayatmaktadır,

– Sağlık emekçilerine emek sömürüsü olan 130 saat üzeri 32 saate varan nöbet dayatmaktadır,

– Hekime 5 dk bir muayene dayatmaktadır,

– Sağlık kurumlarına fabrikalardaki üretim sistemini dayatmaktadır,

– Sağlık emekçisine pandemide üstlendiği riske rağmen ek ödeme yapılmamasını dayatmaktadır,

– Sağlık emekçisini performansın yarattığı iş yükünü çekerken, performansa yönelik ödemede hak gaspını dayatmaktadır,

– ASM’de görevli sağlık emekçilerini negatif performans üzerinden cezalandırılmasını dayatmaktadır,

– Sağlık emekçilerine yoksulluk sınırı altında ücret dayatmaktadır.

– Sağlık emekçisine düşük emekli maaşını nedeniyle emekli olmadan çalışılmasını dayatmaktadır,

BU BÜTÇE SAĞLIK EMEĞİ SÖMÜRÜSÜ DAYATMAKTADIR

SES olarak bir kez daha ifade ediyoruz emek sömürüsüne dayanan, sağlık emekçisini ucuz işçilik olarak gören, çalışırken ve emeklilikte yoksulluk sınırı üzerinde ücreti barındırmayan bütçeyi kabul etmiyoruz.

Bu nedenle iktidarın sağlığı sermaye birikim aracı olarak görerek, bizlerin alın teri üzerinden özel sağlık kurumları ve müteahhitlerin zenginleşmesine izin vermeyeceğiz.

Sağlık bütçesinde öncelikli olarak konuşulması gereken sağlık politikalarıdır. Sağlık hizmetlerinin bütçe baskısını hissetmesine neden olan sağlık emekçileri değil, sağlık kurumlarını işletmelere dönüştüren politikalardır.

Türkiye yakın tarihine bakıldığında popülist politikaların sağlık hizmetlerine aykırı yaklaşımların sağlığa vermiş olduğu zarar bugün daha net görülmektedir.

Emekçiler olarak, sağlık politikalarının batma noktasına getirdiği sağlık bütçesinin bedelini bir kez daha ödemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, bütçe döneminde toplum sağlığına ve sağlık bütçesine zarar veren sağlık politikalarından vazgeçilmesi çağrısını yineliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile paylaşıyoruz

 

SES Ankara Şube

26/11/2021

 

BATAN HASTANE BÜTÇELERİ, BEDELİNİ ÖDEYEN SAĞLIK EMEKÇİLERİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*