Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET BİR BÜTÜNDÜR… İŞ KOLLARI AYRILAMAZ!

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET BİR BÜTÜNDÜR… İŞ KOLLARI AYRILAMAZ!

Bugün (18 Eylül 2019 ) öğleyin saat 12.00’da SES Ankara Şubede, sosyal hizmetlerin sağlık işkolundan ayrılarak büro hizmetleri işkoluna geçirilmesine yönelik olarak Sendikamız ve SHU-DER ( Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ) ortak bir basın toplantısı yaptı. SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli ortak basın metnini basınla paylaştı

IMG_1266

ORTAK BASIN METNİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET BİR BÜTÜNDÜR…
İŞ KOLLARI AYRILAMAZ!

Bilindiği üzere Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan KHK ile Bakanlıkların yapılanmalarında değişiklikler yapılmış, bu kapsamda Bakanlıkların sayısı azaltılmış, bazı Bakanlıklar birleştirilmiştir. Sendikamızın örgütlü olduğu ve kamu sosyal hizmetler faaliyetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş ve yeni bakanlık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haline getirilmiştir.

Bakanlıkların yeni oluşumları ile hizmet kollarının değişip değişmeyeceği ya da ne şekilde değişeceğine ilişkin 2019 yılında düzenleme yapılacağı belirtilmişti. Bu çerçevede hem “sağlık ve sosyal hizmetler”, hem de “büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri” dâhilinde hizmetler yürütülen yeni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik hizmet kolu değişikliği de belirsiz olarak bırakılmıştı. Dünden bugüne sağlık ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğu fikrini savunan ve bu temelde örgütlenen sağlık ve meslek örgütleri, sosyal hizmetler işkolunun sağlık alanından ayrılmaması gerektiğine yönelik görüşlerini her fırsatta paylaşmakta, bu doğrultuda mücadele etmektedir.

Bugün, hizmet kollarının değişmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar gündemdedir.  Hem bu değişiklikleri, hem de Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Sendikamızın değerlendirmelerini tekrar kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle, kamu alanında toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlamıştır. Bugüne kadar geçen sürede işkollarına ilişkin sadece yetkili sendikaların katılımı ile oluşan komisyonlar, işkolu taleplerine ilişkin çalışma yürütmüştür. 4688 sayılı kanundaki sınırlılıklar nedeniyle bu çalışmaya sadece yetkili sendikalar katılmakta, yani bugün açısından sadece Memur-Sen’e bağlı sendikalar komisyonda çalışmaktadır. Bu çalışmalar kamuoyuna, kamu emekçilerine ve diğer sendikalara kapalı şekilde gerçekleştirilmektedir. Büro-Memur-Sen’in hemen komisyon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan öğreniyoruz ki,  bu komisyonlarda sosyal hizmetler işkolunun sağlık işkolundan ayrılarak büro işkolu ile birleştirilmesine yönelik bir görüş birliğine varılmıştır. Üstelik Büro-Memur-Sen, bunu “toplu sözleşmenin ilk kazanımı” diye reklam etmeye, emekçileri yanıltmaya çalışmıştır.

Hemen komisyon çalışmalarının akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Konfederasyonumuza hizmet kollar