Anasayfa » MEVZUAT

MEVZUAT

İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ !

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarİŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ 4A, 4B Sözleşmeli, 4+2 Sözleşmeli, 4924 Çakılı Sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, ek ders karşılığı sözleşmeli, 4C’den 4/B’ye geçirilenler, taşerondan 4D işçi kadrosuna geçirilenler… Tek tek sayarken bile yoruluyoruz. Aynı alanda ama farklı istihdam biçimleri ile farklı koşullarda, farklı haklarla ve farklı güvence biçimleri ile çalışıyoruz. Bu hakkaniyetli değildir, doğru değildir, eşitliğe aykırıdır. Peki neden? Kamuda ... Devamını Oku »

EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarSES EĞİTİM FONU YÖNETMELİĞİ   Amaç Madde 1 Genel Merkezin, Şube/Temsilciliklerinin Eğitim Fonundan yararlanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.   Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik; SES tüzüğünün   48. maddesi ve Sendikamız 4-5-6 Mart 2005 Olağan Genel Kurulunda alınan kararına dayanılarak hazırlanmıştır.   Kapsam Madde 3 Bu Yönetmelik sendikamız genel merkezince, şube/temsilcilikler tarafından planlanıp yürütülecek her türlü eğitim programı ve faaliyetlerinde ... Devamını Oku »

SES ÖĞRENCİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarAMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik sendikal harekette devamlılığın sağlanabilmesi için sağlık ve sosyal hizmet öğrencilerinin, öğrencilik döneminde sendika ile bağ kurmasını, sendikal süreçlere katılımını sağlayarak sendikayı genç kadrolarla buluşmayı hedeflemektedir. KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik tüzüğün belirtilen genel amaç ve ilkelerini benimseyen öğrencilerden oluşan komisyonun oluşmasını, komisyonun çalışma ilkelerini, işleyişini, yapılanmasını, MYK, MTK, ŞYK, ŞTK ve İşyeri temsilciliği ile ... Devamını Oku »

GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar1. GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Merkez, Şube, İl Temsilciliği, şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri ile işyeri genel kurullarının toplanması ve bu genel kurullarda yapılacak seçimlerle ilgili esasları düzenlemektir.   Kapsam MADDE 2: Bu yönetmelik; a-     Merkez, şube, İl Temsilciliği ve şubeye bağlı ilçe temsilcilikleri ile işyeri Genel Kurullarının toplanması, ... Devamını Oku »

GREV, DAYANIŞMA VE HUKUK FONU YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarAMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı SES üyelerinin sendikal faaliyetler nedeni ile mağdur olmaları halinde, kendilerine yardımcı olunması ile grev halinde ücretlerinin ödenmesini sağlamaktır.   KAPSAM: MADDE 2- Bu yönetmelik SES üyeleri, işyeri temsilcileri ile her kademedeki organlarda bulunan yöneticileri kapsar.   DAYANAK: MADDE 3- Bu yönetmelik SES Tüzüğü ile SES Hukuk Yardımı ve Hukuk Büroları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. ... Devamını Oku »

ÖRGÜTLENME YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarDAYANAK VE KAPSAM MADDE 1: Bu yönetmelik tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak üye, temsilci, şube-temsilcilik temsilcisi, şube/temsilcilik yöneticisi, MTK temsilcisi, merkez yöneticisinin sendikal örgütlenme ile ilgili uyması gereken kurallar ile işyeri temsilciliği, il ve ilçe temsilciliği, şube ve merkez yetkisine sahip olan organların örgütlenme, işleyiş ve hiyerarşi kurallarını düzenler.   AMAÇ MADDE 2: Bu yönetmelik sendikal kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için ... Devamını Oku »

MALİ YÖNETMELİK

TweetlePaylaşPaylaşPin0 Paylaşımlar MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Merkez, Şube ve il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM MADDE 2: Bu yönetmelik SES Merkez, Şube ve İl temsilciliklerinde yürütülen bütçe, gelir-gider, harcama, mal ve hizmet alım-satımı ile ilgili işlemleri kapsar.   DAYANAK MADDE 3: Bu yönetmelik SES ... Devamını Oku »

HUKUK YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarHUKUK BÜROLARI VE HUKUK YARDIM YÖNETMELİĞİ   1- GENEL HÜKÜMLER   MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) hukuk bürolarının kuruluş ve işleyişini, büro görevlilerinin sendika ile ilişkilerini, karşılıklı hak ve görevlerini ve sendika üyelerinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda Sendika tarafından onlara yapılacak yardımın kapsamını ve işleyişini düzenlemektir.   KAPSAM MADDE 2: Hukuk büroları ... Devamını Oku »

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarSES DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ                                                            AMAÇ: MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı, SES Genel Merkez ve Şube Disiplin Kurullarının kuruluş, kapsam, yetki ve görevleri ile soruşturma usulleri, disiplin cezalarını, bu cezalara itirazı ve yargı yoluna başvurulmasını düzenlemektir.   KAPSAM: MADDE 2: Bu yönetmeliğin düzenlediği disiplin kurulları ve kapsadığı örgütlülük alanı şunlardır. a-     SES Merkez Disiplin Kurulu: MYK, MDK ve İl ... Devamını Oku »

DENETLEME YÖNETMELİĞİ

TweetlePaylaşPaylaşPin0 PaylaşımlarSES DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ   Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, Ses Merkez, şube, temsilcilik yönetim kurullarının ve sendika işleyişlerinin, gelir ve giderlerinin, bunlara ilişkin işlemlerin kanun,tüzük,genel kurul kararlarına uygun olup olmadığı yönünden, denetleme kurulları tarafından yapılacak idari ve mali denetimin esas ve usullerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.   Denetleme Kurullarının Oluşumu ve İşleyişi Madde 2– Merkez Denetleme Kurulu, ... Devamını Oku »