Anasayfa » Genel » SES ANKARA ŞUBE’DEN İBNİ SİNA HASTANESİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI
SES ANKARA ŞUBE’DEN İBNİ SİNA HASTANESİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI

SES ANKARA ŞUBE’DEN İBNİ SİNA HASTANESİ’NDE BASIN AÇIKLAMASI

PANDEMİDE SORUMLULUĞU HALKA CEZAYI DA SAĞLIK EMEKÇİSİNE KESEMEZSİNİZ

Sağlık emekçilerinin bütün uyarılarına kulak tıkayan hükümet sürecin başından beri alınması gereken hiçbir toplumsal önlemi almamış durumdadır. Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri defalarca sonbahar aylarıyla birlikte gribin de eklenmesiyle sağlık krizinin derinleşeceği uyarısında bulunmuştur. Ne toplumsal alanda ne de sağlık alanında önlem almayan hükümet Salı günü yayınladığı genelgeyle pandemiyle mücadelede sağlık emekçilerinin haklarını gasp etmiştir.

Sağlık emekçileri uzun süredir tükendiklerini ifade etmektedir. Sağlık Bakanlığı bu konuda herhangi bir adım atmazken yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerinin mağduriyetlerini daha da arttırmış durumdadır.

Bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde uygulanan yanlış politikalar sonucunda artan maliyet baskısı sonucu iktidar, sağlık hizmetlerinin yetersiz sayıdaki sağlık emekçisiyle yürütülmesini, tercih etmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımızdır;

  • Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır
  • Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş olan KHK’li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir.
  • Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır.
  • Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.
  • Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır.
  • Sağlıkta şiddet önlenmelidir
  • Bütün sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe esas temel ücret, 3600 ek gösterge, fiili hizmet süresi zammı gibi beklentileri karşılanmalıdır.
  • Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir.

Sağlık emekçileriyle ilgili son yayınlanan genelge ile emeklilik, istifa ve izin hakkımızın ortadan kaldırılmasını, tayinler durdurulurken sürgünlerin önünün açılmasını kabul etmiyoruz. Dinlenme ve görevden çekilme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır, yaşatmak için yaşamak istiyoruz, yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz.

SES Ankara Şube Yürütmesi