Anasayfa » Genel » SES BORDROLARINI YAYINLIYOR !
SES BORDROLARINI YAYINLIYOR !

SES BORDROLARINI YAYINLIYOR !

SES Genel Merkez Yöneticilerimiz Maaş Bordrolarını kamuoyuyla paylaştı. Genel Merkez Yürütme Kurulunun Maaş Bordrolarıyla ilgili açıklaması aşağıdadır.

Genel Merkez Bordro Açıklaması

Sendikamız aylıksız izinli (profesyonel) merkez yöneticileri;

. Son görev yaptıkları işyerinde aldıkları maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeler tutarında, emsallerinin yararlandıkları her türlü artışlardan da yararlanarak maaş veya ücretleri ile diğer ilave ödemeleri sendikadan alırlar.

. Emekli karşılık ve kesenekleri sendikadan ödenir.

. Ancak kamu işvereni ile toplu sözleşme yapılana kadar; Myk üyelerinin maaş veya ücretleri dışındaki ilave ödemelerin (döner sermayeden ek ödeme, ek ödeme, ek ders, ikramiye gibi) tutarı maaşının veya ücretinin % 150’sinden fazla olamaz. Bu dönem ihraçlardan kaynaklı olarak yaşanan mali sıkıntılar da göz önünde bulundurularak ihraçlar geri dönene kadar maaş ve sabit (denge tazminatı) dışında hiçbir ödeme yapılmaz.

Sendikamız tüzüğü

MADDE 60. BÜROKRASİYE VE YABANCILAŞMAYA KARŞI TEDBİRLER

a- Sendikanın yönetim, denetim, disiplin vb. organlarına seçilenlerin bu göreve gelmesi, bu kişilere herhangi bir maddi avantaj veya dezavantaj sağlayamaz.

*Sendika Eş Başkanımız Selma Atabey ve Genel Örgütlenme, Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İşler sekreterimiz Mehmet Sıddık Akın haksız hukuksuz şekilde ihraç edildiklerinden bordroları mevcut olmayıp sendikamızın ihraç üyeleriyle dayanışma için oluşturduğu dayanışma fonundan, işlerine iade edildiklerinde geri ödeme koşuluyla, yararlanmakta olup, Kadın Sekreterimiz Gönül Adıbelli ise açıkta olduğundan maaşının ödenmeyen 1/3’lük kısmı yine aynı fondan aynı koşulda sağlanmaktadır.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bordroları :

Genel Merkez Bordroları PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ