Anasayfa » Genel » EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI TALEP EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ “RÜŞVETÇİLİKLE” İTHAM ETMEK, ÇABALARINI KÜÇÜMSEMEK HADDİNİ BİLMEZLİKTİR
EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI TALEP EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ “RÜŞVETÇİLİKLE” İTHAM ETMEK, ÇABALARINI KÜÇÜMSEMEK HADDİNİ BİLMEZLİKTİR

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI TALEP EDEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ “RÜŞVETÇİLİKLE” İTHAM ETMEK, ÇABALARINI KÜÇÜMSEMEK HADDİNİ BİLMEZLİKTİR

Murat Alan tarafından 17.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen açıklamada sağlık emekçilerinin pandemi sürecinde göstermiş olduğu çaba, “rüşvetçi” benzetmeleri ile yok sayılmış ve değersizleştirilmiştir.

Belirtmemiz gerekir ki; toplum sağlığı bakımından geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçların doğmasına neden olabilecek büyüklükteki pandemi ile mücadelede sağlık emekçilerinin çabası yadsınamaz önemdedir. Küresel anlamda yapılan tüm düzenlemeler de sağlık emekçilerinin mesleklerini bu zor koşullarda gerçekleştirirken zarara uğramasını en aza indirmek maksadıyla gerçekleştirilmektedir.

Küresel salgının en başından geldiğimiz güne kadar geçen süreçte birçok sağlık emekçisi salgından doğrudan etkilenmiş, hayatını kaybetmiştir. Buna rağmen sağlık emekçileri, pandemi koşullarının hafiflemesi için halen daha hayatlarını ortaya koyarak, zor şartlarda üstün emek göstermekte; toplum sağlığının korunması için gerektiğinde günlerce uykusuz kalarak çalışmaktadır. Kendilerine besin değeri bakımından pandemi ile mücadele koşullarına uygun bir öğünün dahi verilmediği ülkemizde sağlık personelinin özlük hakkı için mücadele etmesi en temel Anayasal haklarından faydalanılması için verilen meşru emek mücadelesinin de bir sonucudur.

Bu kapsamda; Murat Alan’ın sağlık emekçilerinin bu süreçteki emek ve mücadelelerini hiçe sayarak “rüşvetçi” benzetmesi yapmak suretiyle gerçekleştirdiği açıklama bu mücadeleyi gerçek dışı ifadelerle itibarsızlaştırma çalışmasından ibaret kalmaktadır.

Belirtmek gerekir ki; sağlık çalışanlarının her türlü hakkı için mücadeleyi bir varoluş ilkesi olarak gören sendikamız faaliyetlerinin de hedef gösterildiği bu açıklama yok hükmünde olup, sağlık çalışanlarının her türlü hak mücadelesinde emekten yana tavır alacağımızı duyururuz.

SES ANKARA ŞUBE YÜRÜTME KURULU