Anasayfa » MANŞET » SES ve ATO “Fiili Hizmet Süresi” Zammını istedi!
SES ve ATO “Fiili Hizmet Süresi” Zammını istedi!

SES ve ATO “Fiili Hizmet Süresi” Zammını istedi!

SES ve ATO bugün ( 20 Nisan 2016 ) saat 12.30 da  İbni Sina Hastanesi Poliklinikler önünde bir basın açıklaması yaparak “Fiili Hizmet Süresi” Zammını istedi!

SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü YILDIRIM’ın bir konuşması ile eylem başladı.  Ardından iki Sağlık örgütü üye ve yöneticilerinin katıldığı eylemde ortak  basın açıklamasını SES Ankara  Şube Eş Başkanı Runa TEMELLİ okudu.

Daha sonra geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurul’da ATO Yönetim Kuruluna seçilen Vedat BULUT bir konuşma yaptı.

Atılan çeşitli sloganlarla eylem bitirildi.

Basın Açıklaması Metni

Fiili Hizmet Süresi Zammı Getiriyoruz Dediler;  Yine Fiyasko Çıktı!

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başka konularda olduğu gibi fiili hizmet süresi zammı konusunda da Sağlık-Sen ve AKP tarafından yıllardır oyalanmaktadır. Hükümet; sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl şeklinde fiili hizmet süresi zammı uygulanması için “talimat” vereceğini açıklamış ve bu konuda kesinlikle bir düzenleme yapılacağı her seçim öncesi belirtilmişti.

2016 Eylem Planı’na ve Sağlık Bakanlığı İhtiyaçlarına Yönelik Kanun Paketi içinde yer alan fiili hizmete dair tasarı taslağına göre sağlık hizmetlerinde çalışıp (icap nöbeti hariç) her nöbet 8 saatten az olmamak üzere fiilen nöbet tutanlara fiili hizmet süresi zammı verileceği belirtilmiştir.

Bu nedenle de, planlanan düzenleme, yıllardır fiili hizmet süresi zammı isteyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yeniden oyalamaktan başka bir anlam taşımamaktadır.

-Doktor ve hemşirelerin sadece nöbet kapsamında yıpranma hakkından yararlandırılması planlanmaktadır.

-Nöbet tutmayan sağlık çalışanları fiili hizmet süresi hakkından yararlanamayacak.

Ay içinde tutulan nöbet sayısı Çalışma yılı Fiili hizmetten yararlanılacak süre
2-3 gün nöbet tutarak 24 yıl çalışıldığında 1 yıl
4-5 gün nöbet tutarak 12 yıl çalışıldığında 1 yıl
6 nöbet tutarak 6 yıl çalışıldığında 1 yıl
7 gün ve üzeri nöbet tutarak 4 yıl çalışıldığında 1 yıl

–Tasarı taslağında, nöbet tutan sağlık emekçilerinin fiili hizmet süresi zammından faydalanabilmesi için kesintisiz biçimde nöbet tutması gerektiğine yer verilmiştir.

-Düzenlemeler, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Geçmişte çalışılmış süreler fiili hizmet süresi zammı hesabına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca fiili hizmet süresi zammı talebimizin gerekçelerinden biri olan çalışırken uğradığımız şiddete yönelik önlem iddiası ile 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması’ başlıklı genelgeye göre, taşeron işçilerin ve intörnlerin sağlıkta şiddet konusunda devletten hukuki yardım almaları ise engellenmektedir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak şiddetle, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklere rağmen hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bunların yanı sıra nöbet, vardiya, aşırı çalışma, çalışma süresinin uzunluğu ve düzensizliği, fiziksel ve ruhsal yoğunluk ve strese bağlı oluşan alkol ve ilaç bağımlılığı, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının sonucunda gelişen “psiko-sosyal sorunlarımız” söz konusudur.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak talebimiz gayet net:  Yaşamsal bir hizmet olan sağlık hizmetini üretirken sağlığımızdan olmamak için “oyalanmak” değil, hakkımız olan fiili hizmet süresi zammını istiyoruz!

Sağlık ve Meslek Örgütleri olarak fiili hizmet süresi zammı ile ilgili önerimiz şu şekildedir:

1)         Sağlık ve sosyal hizmet verilen yerlerde çalışan sağlık personeli için 360 gün çalışma, 480 gün çalışma olarak kabul edilsin.

2)         Sağlık ve sosyal hizmet verilen yerlerde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personel için   360 gün çalışma, 420 gün çalışma olarak kabul edilsin.

3)         Yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyonla ve benzer risklerle çalıştırılan sağlık personeli için 360 gün çalışma, 540 gün çalışma olarak kabul edilsin.

4)         Yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyonla ve benzer risklerle çalıştırılan diğer hizmet sınıfına dahil personel için 360 gün çalışma, 450 gün çalışma olarak kabul edilsin.

5)         Vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile günlük normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştırılan sağlık personeli için 360 gün çalışma, 510 gün çalışma olarak kabul edilsin.

6)         Vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile günlük normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştırılan diğer hizmet sınıfına dahil personel için 360 gün çalışma, 450 gün çalışma olarak kabul edilsin.

Bu yasa önerimizi daha önce sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleri olarak ilgili bakanlıklara, TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekillerine ilettik. Ancak ne hükümet ne de yetkili olan Memur-Sen (Sağlık-Sen) bu konuda çalışanların beklentisini karşılayacak bir çabanın içerisine girmediler.

Bilinmelidir ki; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin oyalanmaya tahammülü yoktur.

Bu nedenle fiili hizmet süresi zammına ilişkin yasa önerimizi birkez daha faksla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve TBMM Başkanlığı’na iletiyoruz.

Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ

ANKARA TABİP ODASI

fiili_hizmet_6