Anasayfa » HUKUK » BİLDİRİ YIRTAN DOKTORA CEZA:

BİLDİRİ YIRTAN DOKTORA CEZA:

1. Dışkapı Y.B.E.A. Hastanesi’nde radyoloji teknisyeni olarak çalışan üyelerimizin fazla çalışma ücreti ve fazla çalışmaya bağlı döner sermaye ek ödemesi talepli açılan davalar :

 1. Nazlı Hafız (Ankara 16. İdare Mahkemesi 2011/1030 Esas, 2012/430 Karar) dosyası dava kabulü ile lehimize sonuçlanmıştır. İdare, kararı temyiz etmiştir.
 2. Yasemin Özdal (Ankara 16. İdare Mahkemesi 2011/1031 Esas, 2012/753 Karar) dosyası dava kabulü ile lehimize sonuçlanmıştır. İdare, kararı temyiz etmiştir.
 3. Şükran Şahin (Ankara 16. İdare Mahkemesi 2011/1087 Esas, 2012/571 Karar) dosyası dava kabulü ile lehimize sonuçlanmıştır. İdare, kararı temyiz etmiştir.
 4. Bihter Mantıcı (Ankara 1. İdare Mahkemesi 2011/1060 Esas, 2012/87 Karar) dosyası dava kabulü ile lehimize sonuçlanmıştır. İdare, kararı temyiz etmiştir.

Özürlüler Dairesi Başkanlığı işyeri temsilcilerimizin sicil notlarının düşürülmesine karşı açtığımıza davalar lehimize sonuçlandı:

 1.  Hüseyin Yıldız Ankara 7. İdare Mahkemesi 2011/415 Esas, 2011/1727 Karar
 2.  Şükrü Mutlu Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/421 Esas, 2011/1750 Karar
 3.  Selda Çağlayan adına açılan Ankara 13. İdare Mahkemesi 2011/1046 Esas, 2011/1833 Karar sayılı dava lehimize sonuçlandı.

Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde sağlık teknisyeni olarak çalışmakta olan üyelerimizin döner sermaye ek ödemesi kadro unvan katsayısının yanlış belirlenmesi üzerine açılan davalardan üçü üyelerimizin lehine sonuçlanırken biri reddedildi:

 1. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışmakta olan üyemiz Filiz Karatay’ın döner sermaye ek ödemesi kadro unvan katsayısının yanlış belirlenmesi üzerine açılan davanın kabulüne karar verildi. Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1381 Esas, 2012/132 Karar
 2. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışmakta olan üyemiz Fatih Sarıkaya’nın döner sermaye ek ödemesi kadro unvan katsayısının yanlış belirlenmesi üzerine açılan davanın kabulüne karar verildi. Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1380 Esas, 2012/133 Karar
 3. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışmakta olan üyemiz Sevgi Dönmez’in döner sermaye ek ödemesi kadro unvan katsayısının yanlış belirlenmesi üzerine açılan davanın kabulüne karar verildi. Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1379 Esas, 2012/131 Karar
 4. Hacettepe Üniversitesi hastanelerinde çalışmakta olan üyemiz Özkan Karaçoban’ın döner sermaye ek ödemesi kadro unvan katsayısının yanlış belirlenmesi üzerine açılan davanın reddine karar verildi. Karar 03.02.2012 tarihinde temyiz edildi. Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1379 Esas, 2012/131 Karar


 BİLDİRİ YIRTAN DOKTORA CEZA:

 1. Ankara 11.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/621 Esas sayılı yargılamasında Zekai Tahir Burak Hastanesinde 19.08.2008 yılında dağıtılan sendika bildirisini yırtarak üyelerimizi tehdit eden doktor Fatih Karslı hakkında üyemiz SEHER TÜMER’in şikayeti üzerine hakaret suçlamasıyla açılan davada doktorun 10 ay hapis cezası almasına, cezanın paraya çevrilerek ertelenmesine 13.02.2012 tarihinde karar verildi.

Atama işlemlerine muvafakat verilmemesi üzerine açtığımız davaları kazandık:

 1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde hemşire olarak çalışmakta olan üyemiz Canan Koyun’un kurumlar arası naklen atama işlemine muvafakat verilmemesi işleminin iptali için açtığımız dava olumlu sonuçlandı. Üyemiz Çorumda göreve başladı. Ankara 2. İdare Mahkemesi 2011/1004 Esas, 2011/1810 Karar
 2. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsün’de sağlık teknikeri olarak görev yapan üyemiz Mehmet Yiğit’in eğitim durumu edeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine naklen atanma işlemine muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin iptali için açılan dava kabul edildi. Ankara 9. İdare Mahkemesi 2011/1225 Esas, 2011/2733 Karar