Anasayfa » MANŞET » YETER ARTIK: ÇATIŞMALAR SON BULSUN SAĞLIK KURUMLARINA ve SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULSUN!
YETER ARTIK: ÇATIŞMALAR SON BULSUN SAĞLIK KURUMLARINA ve SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULSUN!

YETER ARTIK: ÇATIŞMALAR SON BULSUN SAĞLIK KURUMLARINA ve SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR DURDURULSUN!

yasami_savunuyoruz_2Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sağlık Örgütlerinin çağrısıyla 23 Aralık 2015 günü saat 12.30 da Hacettepe heykel önünde Sağlık Emekçilerine ve sağlık Kurumlarına yönelik saldırıyı bir basın açıklamasıyla kınadı. Saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Basın açıklaması Ortak Metnini SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım okudu. Sağlık Emekçileri Savaş karşıtı sloganlar atarak saldırıları protesto ettiler.

Basın Açıklaması Metni

Yeter Artık: Çatışmalar Son Bulsun

Sağlık Kurumlarına ve Sağlık Emekçilerine Yönelik Saldırılar Durdurulsun!

Sağlık çalışanları olarak defalarca yapmış olduğumuz çağrılarda sağlık için toplumsal barışın şart olduğunu belirttik. Ülkemizin içine düştüğü durum yüreklerimizi dağlıyor. Savaşın, çatışmanın en acı yüzünü bilen biz sağlıkçılar gençlerin, çocukların ölü, parçalanmış bedenlerini görmekten çok yorulduk.

Ülkemizin güneydoğusunda günlerdir süren çatışmaların içinde öğretmenlerin bölgeden ayrılması, ardı arkası kesilmeyen sokağa çıkma yasakları sonrası şimdi de ülkenin dört bir yanından sağlık emekçilerinin görevlendirilmesi ve hastanelerden çıkamadan ateş altında çalışmak zorunda kalmaları ülkenin adı konmamış bir savaşa sürüklendiğini gösteriyor. Sağlık çalışanları onar günlük sürelerle zorunlu görevlendirilmelere tabi tutulmuştur. Sağlık Bakanlığı itiraf etmektedir; sağlık çalışanlarının hastaneye gelip gidişlerinde dahi can güvenliği sağlanamamaktadır. Bu gerekçe gösterilerek sağlık çalışanları hiç ara vermeden 10 gün hastaneden çıkmadan çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Hastaneler çatışma bölgelerinde özel harekât polisleri tarafından birer karargâh gibi kullanılmaktadır. Hastanelerden dışarıya ateş açılmakta, dışarıdan da hastanelere ateş edilmekte, roketli saldırılar olmaktadır.

Sağlık kurumları sağlık kurumu olmaktan çıkmıştır. Türkiye’nin de taraf olduğu pek çok uluslararası belge her türlü savaş ve çatışma koşullarında hastanelerin korunmasını emrederken bugün hastaneler bırakın korunmayı birer çatışma mekanı haline dönüşmüştür. Hastanelerin kapısında ambulans yerine TOMA’lar, akrepler beklemekte, hastanelere, ambulanslara kurşun sıkılmaktadır.

İşte sağlık çalışanları bu koşullarda, hastanenin içinde mermi vızıltıları altında ara vermeden çalışmaktadırlar.

Durum dayanılır olmaktan çıkmıştır. Yurttaşlar sağlık hizmetine erişememekte, bebeklerin aşıları yapılamamakta, kadınlar evlerde doğum yapmaktadır. Eczaneler açılamamaktadır. Sağlık çalışanları can güvenliği olmayan koşullarda yurttaşların sağlığı için çabalamaktadırlar.

Özellikle Cizre’de Devlet Hastanesi’nde durum korkunç. Hastaneye özel harekat ekipleri konuşlanmış durumda, buradan dışarıdaki hedeflere ateş açılıyor ve dışarıdan da hastaneye ateş ediliyor! Son iki günde hastaneye 9 roket isabet etti. En son dün akşam fırlatılan roket doktor odasının içinde patladı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Hekimler bodrumdaki sığınaktalar. Burada görev yapan sağlık çalışanları vakit geçirilmeden güvenli bir yere aktarılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin birer karargâh haline gelmesine, sağlık kurumlarının ve çalışanlarının hedef haline gelmesine seyirci kalmakta, sağlık hizmetleri ile bağdaşmayan tüm bunlar yaşanırken aklına sadece bölgeye zorla görevlendirme yapmak gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin birer karagâh haline gelmesini, sağlık kurumlarının ve çalışanlarının hedef haline gelmesini önlemelidir. Tüm bunlar yaşanırken sağlık personelini korumak yerine zorla görevlendirmeler yapmamalıdır.

Soruyoruz: Yarattığınız bu çatışma ortamında sağlık hizmeti alamadığı için ölen yurttaşlar, aşısız çocuklar için bir önlem alınmakta mıdır? Sizin umrunuzda mı? Bölgeden yaşanan göçlerle ilçelerin, kentlerin insansızlaşması, kentlerimizin Gazze’yi, Halep’i andıran görünüme bürünmesi nasıl bir geleceğe işaret etmektedir? Görevlendirdiğiniz sağlık çalışanlarının ateş altında bırakılmaları, ölüm tehlikesi altında çalışmalarının gerekçesi nedir? Sizi ilgilendirmiyor mu? Onlar yaralanır, hayatını kaybederse sorumluğunuzun altından nasıl kalkacaksınız?

Bir kez daha sesleniyoruz.

Çatışmalar son bulsun, silahlar değil insanlar konuşsun.

Yeni Dr. Abdullah Biroğul, yeni Hemşire Eyüp Ergen yeni ambulans şoförü Şeyhmuz Dursun vakaları istemiyoruz.

Sağlık kurumları askeri amaçlarla kullanılmasın, çatışma mekanı olmaktan çıkarılsın.

Sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarına yönelik tüm saldırılar dursun.

Yurttaşların sağlık hizmeti almasına engel olan tüm uygulamalar kaldırılsın.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

yasami_savunuyoruz_3

yasami_savunuyoruz_1