Anasayfa » MANŞET » SES: “CİNSEL İSTİSMARA KARŞI, CEZALARI DEĞİL, KORUMAYI ARTTIR !”
SES: “CİNSEL İSTİSMARA KARŞI, CEZALARI DEĞİL, KORUMAYI ARTTIR !”

SES: “CİNSEL İSTİSMARA KARŞI, CEZALARI DEĞİL, KORUMAYI ARTTIR !”

SES Genel Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulları, çocukların cinsel istismarı suçuna ilişkin değişiklikler öngören yasa tasarısının, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülerek onaylanması ve esas komisyonda görüşülmek üzere Adalet Komisyonu’na gönderilmesiyle ilgili SES Genel Merkez’inde bir basın toplantısı yaptı.

cinsel_istismar_2Basına açıklamayı yapan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden; “çocuklarla ilgili çalışan hak örgütleri ve tüm kamuoyunun istismarın önlenmesi için önleyici politikalar oluşturulması ve bunun için acil ve etkili adımlar atılması talebinde bulunduğuna” dikkat çekerek, “Meclise sunulan kanun tasarısı ile istismarı önlemekten fersah fersah uzak bir kanun taslağı ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Hazırlanan tasarı, hem istismarı önlemekten uzaktır hem de istismarı derinleştirecek ve yeni sorun alanları oluşturacak bir düzenlemedir” dedi.

İstismarın cezaların artırılması ile önlenemeyeceğinin altını çizen Erden, devletin öncelikli görevinin istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak olduğunu dile getirdi.

Erden sözlerini:“Çocuk istismarı ile mücadele ve istismarın önlenmesi; istismarı meşrulaştıran her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, istismarın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan tüm koşulların kaldırılması ve çocukların güvenle yaşamalarının sağlanması; her alanda çocuğun üstün yararının odak alınması; çocukların yaşama-gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlenmesi; çocuk odaklı, hak temelli bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması; çocuklarla çalışanlar başta olmak üzere ailelerin ve tüm toplumun da çocuk hakları ve istismar konusunda bu yaklaşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmasıyla mümkün olabilir.”diyerek tamamladı.

cinsel_istismar_1