Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBAYA SIĞMAZ
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBAYA SIĞMAZ

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBAYA SIĞMAZ

basin_to_1TBMM’de bugün görüşülecek olan Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) ile ilgili olarak SES Ankara Şube’de bugün (25 Temmuz 2018) öğle saatinde bir Basın Toplantısı yapıldı. Basın Açıklamasını Yürütme Kurulu üyesi Eylem Eroğlu’nun okuduğu toplatı da, SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım da, Torba Yasaya dahil edilen Fiili hizmet süresi zammıyla ilgili basına bilgi verdi. Ardından komşumuz Yunanistan’da çıkan yangında ölen  74 kişinin acısını SES olarak paylaştığımızı ve SES Ankara Şube olarak Sağlık Emekçilerine ihtiyaç duyulduğunda dayanışmaya hazır olunduğunu bildirirken Sağlık Emekçilerine yönelik artan şiddeti de kınayarak Bakanlığı acil önlem alınması için göreve çağırdı.

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) Yasası ile ilgili yapılan toplantıda dağıtılan Basın Metni

SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ TORBAYA SIĞMAZ

T.B.M.M’ye sunulan son kanun teklifindeki fiili hizmet süresi zammı, emeklilik ücretindeki artış ve sağlık turizminin yer aldığı maddeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini doğrudan etkilemektedir.

Gece gündüz demeden günün 24 saati sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren emekçilerin temel taleplerinin başında yer alan;

Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)

Çalışırken ve emeklilikte insan onuruna yakışır ücret

taleplerini kararlı ve ısrarlı bir şekilde savunduk. Taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ifade ettik.  Taleplerimizdeki haklılık ve mücadelemizdeki süreklilik görmezden gelinemedi.  Daha öncede seçimler süreçlerinde bu taleplerimiz hükümet ve yandaş sendikalar tarafından sürekli sulandırılıp ve gerçekleşmeyen vaatlere dönüştürme çabasına girişilse de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerinden ve talepleri için mücadeleden vazgeçirmemiştir.

Mücadelemiz sonucunda bu gün eksik de olsa fiili hizmet süresi zammı torba yasaya dahil edilmiştir.

Öncelikle belirtmeliyiz ki emekçilerin özlük hakları böyle torba yasalara sığmaz. Torba yasada yer alan düzenlemeler sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamamaktadır.

Torba Yasada önerilen düzenlemeler:

1-Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile ilgili düzenlemeye göre;

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin tümünü kapsamamaktadır. Sadece 1219 sayılı yasa kapsamına giren sağlık mesleklerini kapsamaktadır.

Geçmiş çalışma sürelerini de kapsamamaktadır.

Her yıla 60 gün sınırlaması getirilmiştir. Ve fiili çalışma süresini kapsamaktadır.

Özellikli birim ayrımı bulunmamaktadır.

Önerimiz: 10 yılı aşkındır yoğun olarak dillendirdiğimiz ve 2014 yılında sağlık emek ve meslek örgütlerinin ortak bir yasa tasarısına dönüşen talebimiz nettir. (Yasa önerimiz ektedir)

Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsamalıdır. (sağlık hizmetleri sınıfı, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı, sosyal hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı)

Geçmiş çalışma sürelerini kapsamalıdır.

Fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini ve fiili hizmetten yararlanmada “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmekteyiz.

2-Torba yasa önerisinde sadece hekimlere yönelik emeklilik maaşlarına bir artış önerilmektedir. Bu yaklaşım, emekçiler arasında ayrıma neden olmaktadır. Çalışma barışını zedeleyen bu önerinin sakıncalar doğuracağı aşikardır.

Önerimiz: Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen performans uygulamasından vazgeçilmelidir. Emekçiler arasında ayrımcılık yaratmadan tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ödenen sabit ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Uluslararası sağlık hizmetlerinin (sağlık turizmi) döner sermaye gelirlerinin yarısının hekimler ve diş hekimlerine dağıtılacağı önerilmiştir.

Sendikamız sağlık turizmi anlayışına karşı çıkmaktadır. Çünkü bir ülkede bulunan tüm insanlar (göçmen, turist, vatandaş) aynı sağlık hizmetlerinden faydalanmalıdır. Bu tür ayrımlar sağlık hizmetlerinin bütünlük ilkesini bozmaktadır. Bu itirazımızla birlikte;

Önerimiz: Gelirden kaynaklı dağıtılacak ek ödemelerin tüm emekçileri kapsayacak şekilde dağıtılması gerekir.

Tüm bu önerilerimizle birlikte seçim öncesi vaat edilen,  emekçilerin hakkı olan 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin yasada yer almasının yanı sıra her gün yaşadığımız sağlıkta şiddetin de artık siyasi iktidarın gündeminde olması ve buna ilişkin çözümler üretmesini ve yine sağlık emek ve meslek örgütlerinin hazırlayıp mecliste grubu bulunan partilere ilettiği şiddet yasa tasarısı önerimizin de bu düzenlemelerle birlikte ele alınmasını istiyoruz.

Yukarıda yazdığımız talepler tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin HAKKIDIR.

Geçmişten bu güne bu haklı talepler için birlikte mücadele yürüttük. Birlikte haklarımızı kazandık. Kazanılanlar birilerinin lütfu değil mücadelemizin sonucunda elde edilmiş haklardır.

Hep birlikte bu haklı taleplerimiz için mücadeleye devam edeceğiz. Taleplerimizin çarpıtılmasına izin vermeyeceğiz. Şube olarak tüm işyerlerimizde bilgilendirme/bildiri dağıtımı ve stantlar açarak hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.

SES ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU

basin_to_2