Anasayfa » MANŞET » CİNSEL TACİZİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ
CİNSEL TACİZİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

CİNSEL TACİZİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşanan cinsel taciz !

Bugün SES Ankara Şube’de Eş Genel Başkanımız Gönül Erden’inde katıldığı bir basın toplantısı yapıldı. SES Ankara Şube Yürütme Kurulu üyesi Adem Bulat  ve Şube Eş Başkanımız Rona Temelli’nin Şube adına yaptığı  basın toplantısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşanan ve Bakanlıkça üstü örtülmeye çalışılan cinsel taciz olayının kınandığı kamuoyuna duyuruldu .

Basın Açıklaması Metni

CİNSEL TACİZİN ÜSTÜ ÖRTÜLEMEZ

İktidarın muhafazakar ideolojiye dayanan yaklaşımı, bu yaklaşımla bağlantılı olarak cinsiyet eşitliğine bakışı, tüm mevcut politikalar, yasal düzenlemeler, oluşturulan söylem ve uygulamalar kadın cinayetleri dahil kadınlara yönelik her türlü şiddeti artırıyor.

Kadınların şiddete ve tacize uğradığı alanlardan birinin de çalışma yaşamı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bugünkü gündemimiz de basına ve Meclis gündemine de yansımış olan, örgütlü olduğumuz Bakanlıklardan biri olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yaşanan bir cinsel taciz olayı ile ilgilidir.

Adı geçen Bakanlığın Ankara İl Müdürü tarafından Müdürlüğe bağlı bir kurumda çalışan kadın emekçiye gerçekleştirildiği iddia edilen taciz ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından ise kurumda çalışan başka kadınların da İl Müdürü tarafından farklı zamanlarda tacize uğradığına ilişkin iddialar gündeme gelmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise İl Müdürü ile ilgili nasıl bir işlem yaptığı/ yapacağı konusunda ise ne kurum çalışanlarına ne de kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama yoktur.

Yaşanan durum ve iddialar ile konuyla ilgili ne işlem yapılacağı son derece önemlidir. Ancak tacizin yaşandığı kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olması ayrıca önemlidir. Zira bu Bakanlık hem tüm kadınların her türlü şiddetten korunmasından ve şiddetten korunmaları için oluşturulacak politikalardan sorumludur, hem de tüm çalışma hayatındaki sorunların giderilmesinden yani aynı zamanda tüm çalışan kadınların çalışma ortamlarında şiddetten tacizden korunmalarından sorumludur. Sadece kamu kurumları değil tüm iş yerileri üzerinde de şiddet ve taciz karşısında önlemler almalarını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür.

Nitekim Bakanlık bu konuda ulusal ve uluslararası toplantılara da katılmakta, Türkiye adına taahhütlerde bulunmaktadır. Son olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda ILO tarafından düzenlenen ‘’Çalışma Yaşamında Kadınlara karşı Şiddet ve Tacizle Mücadele için Çok Taraflı Konferansı’’ katılımcılarından biri de Bakanlık olmuştur.
Bu nedenle, Bakanlığın bu konuda alacağı tutum oldukça önemlidir. Tacizcilere cesaret veren, şiddetin, tacizin üstünün örtüleceğine dair her mesaj kadınların yaşadıklarını daha da ağırlaştırmaktadır.

Bu nedenle Ankara İl Müdürü için;
İl Müdürlüğü dahil olmak üzere tüm yöneticilik görevleri alınmalıdır;
Kurum tarafından idari soruşturma başlatılmalı ve kadın bakış açısı dikkate alınarak gerekli değerlendirme yapılmalıdır;
Yürütülecek tüm süreçlerle ilgili kurum çalışanlarına, örgütlü sendikalara ve kamuoyuna bilgi verilmelidir;

Bu kişinin tekrar yönetici konumuna gelmesi engellenmelidir;
Tacize uğradığını beyan eden kadın çalışanın korunması sağlanmalıdır; taciz beyanı nedeniyle işyerinde herhangi bir baskı yaşaması engellenmelidir;
Taciz beyanı bulunan diğer kadınların beyanlarına ilişkin de gerekli işlemler biran önce yapılmalıdır.

Hem üyelerimizin ve emekçilerin işyerlerinde karşı karşıya olduğu koşullardan ve yaşadıklarından hem de ülkemizdeki diğer örneklerden biliyoruz ki bugün ne kadın emekçileri çalışma ortamlarında şiddetten koruyacak mekanizmalar mevcuttur, ne de şiddeti uygulayan, tacizi yapan kişi özellikle yönetim mekanizmasındaysa ya da iktidara/yönetime/ yakınsa gerektiği şekilde cezalandırılmaktadır; aksine tacize uğrayanın cezalandırıldığı örnekler hafızalarımızdadır.

Ancak biz de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu uygulamaların değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu nedenle Ankara’da da konunun takipçisi olacağız. Tacizin üstünün örtülmesine, taciz edenin korunmasına izin vermeyeceğiz. Beyanda bulunan kadınların tekrar şiddete uğramasına izin vermeyeceğiz. Başta kadın emekçiler olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de konunun takipçisi olmaya, kadın dayanışmasına, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

SES ANKARA ŞUBE YÜRÜTME KURULU

taciz_-1

taciz_-2

taciz_-3