Anasayfa » DOSYA » İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ
İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ

İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ

Şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükü, tehlikeyi gün yüzüne çıkardı

tablo_1

Kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan ve işletilen şehir hastanelerinin hizmet sunmaya başlamasıyla birlikte, amacının kamu yararı olmadığı söylentileri artarak sürüyor. Prof. Dr. Uğur Emek’in blogunda yayınladığı bilgiler, şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin odak noktasının insanın sağlığı değil, elde edilecek kârın oluşturduğunu gözler önüne serdi.şehir_hast_1

İşte Prof. Dr. Uğur Emek’in blogunda yayınladığı veriler ve yaptığı değerlendirmeler…

İŞTE ŞEHİR HASTANELERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ ÜZERİNDEKİ YÜKÜ…

Uğur_EmekProf. Dr. Uğur Emek

2018 yılı itibariyle 8 şehir hastanesi faaliyete geçti ve 13 yeni şehir hastanesinin de 2021 yılına kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü verilerine göre faaliyete geçen 8 şehir hastanesinin yatak kapasitesi 8.364 adet (Satır I), bu hastaneler için 2019 yılı bütçesine konulan kullanım (3,7 milyar TL) ve hizmet (2,5 milyar TL) bedelleri toplamı 6,2 milyar TL (Satır II).

Bu durumda, Ocak/2019 dönemi fiyatlarıyla yıllık yatak başına ödenecek ortalama bedel 735 bin TL’dir (Satır III). (Şehir hastanelerinde ödenecek bedeller 3 ayda bir enflasyon ve kur gelişmelerine göre güncellenmektedir).

2018 yılı sonu itibariyle sözleşmesi imzalanan 21 şehir hastanesinin yatak kapasitesi 30.815’dir (Satır IV).

Bu hastanelerin yıllık yatak başına ortalama bedelinin, 2019 bütçesinde ödenek ayrılan hastanelerdeki yatak başına bedele eşit olduğunu kabul edersek; Ocak/2019 dönemi fiyatlarıyla sözleşmesi imzalanan 21 hastane için ödenecek yıllık toplam bedel 22,7 milyar TL’dir (Satır V). (tekrarlanan rekabetçi ihalelerde ortaya çıkan birim bedelin standart sapmasının çok düşük olması beklenmelidir).

2018 yılı sonu itibariyle, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi Programı kapsamında yer alan 31 şehir hastanesinin yatak kapasitesi ise 42.103’dür (Satır VII).

Aynı hesaba göre Ocak/2019 dönemi fiyatlarıyla Programda yer alan 31 hastane için ödenecek yıllık toplam bedel 31 milyar TL’dir (Satır VIII).

şehir_hast_2
Bu bilgiler bize dehşet şeyler söylüyor.

  • 2019 yılında, şehir hastaneleri için tahsis edilen ödeneklerin toplamı Bakanlık bütçesinin % 13’üdür (II/X).
  • Sözleşmesi imzalanan 21 hastanenin tamamı faaliyete geçtiğinde, ödenecek bedel toplamı Bakanlık bütçesinin % 47’si olacaktır.
  • Şu anda fizibilite, onay ve ihale süreçleri devam eden 10 şehir hastanesi de faaliyete geçtiğinde, Programdaki 31 hastane için ödenecek toplam bedel Bakanlık bütçesinin % 64’ü olacaktır.
  • Öte yandan, 31 hastane için ödenecek toplam bedel, Bakanlığın 2019 yılı yatırım bütçesinin tam 8 katıdır (VIII/XI). 
  •  Bütçesinin üçte ikisi şehir hastanelerine gidecekse, Bakanlık mal ve hizmet alımlarını nasıl yapacak, personel maaşını nasıl ödeyecek, mevcut tesislerin bakım-onarımını nasıl yapacak ve artık yeni hastane yapabilecek mi?
  • Bakanlık, Sağlıkta Dönüşüm Programında belirtilen “yaşlılar ve yoksullar dahil bütün vatandaşların erişimine açık olacak evrensel sağlık hizmetini” nasıl sunacak?

şehir_hast_3