Anasayfa » MANŞET » YAŞATMAK İÇİN, YAŞAMAK İSTİYORUZ….
YAŞATMAK İÇİN, YAŞAMAK İSTİYORUZ….

YAŞATMAK İÇİN, YAŞAMAK İSTİYORUZ….

YAŞATMAK İÇİN, YAŞAMAK İSTİYORUZ….
WHO ( Dünya Sağlık Örgütü’nün) COVID-19 salgını ile mücadele çerçevesinde yayınlamış olduğu sağlık çalışanlarının hakları bültenine paralel taleplerimiz.
1– Uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,
2– Sağlık çalışanlarına güncel eğitimlerin verilmesi ve şeffaf olunması,
3– Tüm hizmet alanındaki personelin koruyucu ekipmanlara ulaşımının sağlanması ,
4– Tüm personelin periyotlar dahilinde kontrollerinin ve tanı testlerinin yapılması,
5– Havalandırma sistemlerinin güvenirliğini sağlayarak, sağlık çalışanlarının bulundukları ortamın güvenli hale getirilmesi,
6– Risk grubundaki sağlık personelinin (kronik hastalık, hamile, engelli, organ nakli ve kanser hastaları, 60 yaş üstü, süt izinde olanlar gb) amirlerinin inisiyatifine bırakılmadan idari izinli sayılmaları,
7– COVID– 19 bulaşıcılığı durumunda meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bildirimlerin yapılması,
8– Çalışanlar ruhsal, sosyal ve yönetsel anlamda desteklenmeli,
9– Çalışanların maddi koşulları desteklenmeli, ulaşım imkanları sağlanmalı,
10– Yönetim ve çalışanlar ve/veya temsilcileri arasında işbirliği sağlanmalı,
11– Sağlık kurumlarında iş yükünü azaltıcı idari kararlar uygulanmalı,
12– Fazla mesai dayatmasından vaz geçilerek sık molalarla çalışma saatleri kısa tutulmalı,
13– Ebeveynlerin ikisinin de sağlık personeli olması durumunda birisine izin hakkı verilmeli,
14– Acil durum ve afet yönetmeliği ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyulmalı,

SES ANKARA ŞUBE