Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SALGINLA MÜCADELEDEKİ EMEĞİNİ PERFORMANSLA ÖLÇEMEZSİNİZ
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SALGINLA MÜCADELEDEKİ EMEĞİNİ PERFORMANSLA ÖLÇEMEZSİNİZ

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SALGINLA MÜCADELEDEKİ EMEĞİNİ PERFORMANSLA ÖLÇEMEZSİNİZ

Dün Sağlık Bakanı tarafından biz sağlık emekçilerine müjde verildi! Bakan ekonomik kriz bahanesiyle ödenmeyen veya 35 TL gibi komik rakamlarla ödenen döner sermaye ek ücretlerinin 3 ay boyunca tavandan yapılacağını duyurdu. Bu açıklamayla hem sağlık emekçileri arasında yersiz bir beklenti yaratılmakta hem de toplumun gözünde sağlık emekçilerinin talepleri karşılanmış gibi gösterilmektedir.

Sağlık Bakanına iletmek istediğimiz birkaç talebimiz, cevaplanmasını istediğimiz bir kaç sorumuz vardır;

-04.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre 2. ve 3. Basamak sağlık tesislerinde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, avukat, kimyager, sosyolog ve benzeri kadro unvan katsayısında bir değişiklik olmamıştır.

Genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetlerde çalışanların katsayıları 0,25’tir! Üstelik Tıbbi Hizmet Sunum Alan Oranı hesaplanırken biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, radyoloji, nükleer tıp ve merkezi sterilizasyon hizmetleri o (sıfır!) oranına sahiptir.

Döner sermaye ek ödemeleri şu haliyle özellikle hekim dışı sağlık emekçileri için ya hiç yoktur ya da komik miktarlardadır, ödemelerin tavandan yapılması meslekler arasındaki farkı kapatmayacağı gibi reelde alınan ücret anlamında da kayda değer bir değişikliğe sebep olmayacaktır.

-Bu salgınla mücadele edildiği dönemde hastanelerin tüm bölümleri yüksek riskli kabul edilmeli, tüm sağlık emekçilerine kadro ve istihdam biçimi ayrımına bakılmaksızın yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyacak temel ücret verilmelidir. Döner sermaye söylemleri ile oyalamak yerine sağlık emekçilerin talebi temel ücretlerinin en düşük 7.300 TL olacak şekilde artırılmalıdır.

-Döner sermaye ile ilgili kısmi ve geçici düzeltmeden diğer tüm sağlık emekçileriyle aynı risklere maruz kalan taşeron çalışanlar yararlanamamaktadır. Bu haksızlık giderilmelidir.

-Sağlık emekçilerinin bu dönem en can yakıcı en acil talebi döner sermaye miktarları üzerinde tuhaf oynamalar değil koruyucu malzeme eksiğinin giderilmesidir. Neden sağlık emekçilerin en hayati istekleri olan koruyucu malzeme yetersizliği konusunda ‘böyle bir durum yok’ demenin dışında adım atmıyor, sağlık emekçilerinin asıl talep ve ihtiyaçlarına cevap vermekten kaçınıyorsunuz?

Toplu taşıma araçların ücretsiz olması sağlık emekçilerin temel hakkıdır. Bu durum sorunu çözmüyor. En riskli grup olan sağlık emekçileri için ve toplumun geneli için sağlık emekçileri toplu taşıma kullanması yerine sadece sağlık emekçilerinin kullanımında olacak ve dezenfektasyonu Bakanlık tarafından denetim altına alınacak ücretsiz ve yeterli sayıda servisler sağlanmalıdır. Bu konuda neden adım atılmıyor?