Anasayfa » MANŞET » AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİRİMİYLE DEVLET KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE, FAİLLERİ KORUMAYI SEÇMİŞTİR
AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİRİMİYLE DEVLET KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE, FAİLLERİ KORUMAYI SEÇMİŞTİR

AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİRİMİYLE DEVLET KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE, FAİLLERİ KORUMAYI SEÇMİŞTİR

AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİRİMİYLE DEVLET KADINLARI VE ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE, FAİLLERİ KORUMAYI SEÇMİŞTİR.

AKP ,Covid -19 salgını üzerine cezaevlerini boşaltmak gerekçesiyle yeniden gündeme getirdiği infaz paketiyle ilgili düzenlemeler içeren yasa teklifinde, cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarına ceza indirimi öngörüyor. Çin de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerden biri olan sosyal tecrit ile ilgili yayımlanan şiddet raporunda ev içi şiddetin 3 kat arttığı görülmektedir. Cinsel saldırı, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarının af kapsamına alınması, faillerin ceza indirimi ve sosyal izolasyon ile birlikte bu suçların daha da artarak devam edeceği ve sonuçlarının çocuk ve kadınlar için çok yakıcı olacağı göz ardı edilemez bir gerçektir.
Kadına yönelik şiddet DSÖ tarafından kadın sağlığına verdiği fiziksel, mental, sosyal zararlar nedeniyle öncelikli sağlık sorunu kabul edilmektedir. Ataerkil sistemin temsilcisi siyasi iktidar bu infaz yasası teklifiyle faillere indirim yaparken, şiddetin artacağı salgın durumunda, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik bir çalışma planından bahsetmemiştir. Koruma kararı çıkartılan kadınların yaşam hakkına kastedildiği bir ülkede bu yasa teklifinin hem kadınları, hem de toplumu temelden etkileyen ciddi sorunlar doğuracağı açıktır.
Çocuklara yönelik cinsel istismar, hukuksal ve ekonomik olarak olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 2006 yılında %42.5 olan cinsel istismar hükümlülerin oranı 2016 da % 58.8 e çıkararak ciddi bir artış göstermiştir. Çocuğa yönelik cinsel istismarı önleyici ve çocukları koruyucu bir sistem kurmak devletin sorumluluklardan biriyken, bu suçu işleyen faillerin ceza indirimi alması kabul edilemez. Çocuk istismarı ve tecavüz faili olan, şiddet uygulayan birçok erkeğin serbest kalması kadınların ve çocukların hayatlarının tehlikeye atarak, sosyal ve psikolojik başta olmak üzere birçok problemin oluşmasına neden olacaktır. Devlet imzacısı olduğu CEDAW ve İstanbul Sözleşmesinin hükümleriyle birlikte yasal düzenlemelerle her türlü şiddete karşı kadınlara ve çocuklara güvenli bir yaşam imkanı sağlayacak ortamı yaratmalıdır.
Bu infaz paketiyle devlet kadınları ve çocukları korumak yerine, failleri korumayı seçmiştir. Cezaevlerinde bulunan birçok gazeteci, siyasetçi, öğrenci, akademisyen, avukat ve insan hakları savunucusunu kapsamayan infaz paketinin, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlemiş kişileri kapsamasının başka açıklaması olamaz.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak devletin her türlü şiddete, ihmal ve istismara karşı olması ve şiddeti önlenmek için kurumların sürekli hizmet vermesine ek olarak , şiddete karşı duran sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporların dikkate alınmasını ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.

SES ANKARA ŞUBE