Anasayfa » HABERLER » 5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ VE TALEPLERİMİZ
5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ VE TALEPLERİMİZ
5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ VE TALEPLERİMİZ

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle SES Ankara Şube Yürütme Kurulu bir basın açıklaması yaptı.

Basın Metni

Ebe; insanlığın varoluşu ile başlayan tarihi süreçte çeşitli kültür, inanış ve dillerde farklı isimlerle anılsa da hep bilge kadın olarak bilinir. Kadın mesleği olarak ebelik sorunlarının çözümüne yönelik mücadeleyi kadının özgürlük mücadelesinden ayırmak mümkün değildir. Birçok toplumda olduğu gibi ülkemizde de ebeler, ücrette eksiklik, saygınlıklarının azalması, angarya iş, şiddet, karar alma süreçleri ve ekonomik haklarda ikincil konuma itilme ve ayrımcılık gibi küresel olarak kadınlarla aynı ortak zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle ebeler, toplumlarında ve ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemeyi yönlendirmede aktif rol oynarlar. Uluslararası  Ebeler  Konfederasyonu(ICM) birçok toplumda ve ülkede temsil edilen bir milyon ebenin her biri savunuculukta bir kadınla ortak olsaydı, aynı mesajla iki milyondan fazla kadının sesini yükseltebilir ve birlikte tüm haklarımıza saygı duyulan ve onurlandırılan toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip bir dünya için değişiklikler talep edebiliriz diye açıklama yapmış ve Harekete geçme zamanı diyerek 2020 temasını Ebeler kadınlarla birlikte: kutlayın, gösterin, harekete geçirin, birleştirin-ŞİMDİ bizim zamanımız! ’ diyerek açıklamıştır.

Dünya  Sağlık Örgütü  (WHO) “gebelik, doğum ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayan, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptıran ve yenidoğanın bakımını yapmak üzere eğitim almış, gebelikte sorunların önlenmesi, anormal durumların tespiti, gerektiğinde tıbbi yardım uygulamakla görevli kişidir diye tanımladığı ebelik günümüz sağlık sisteminde rolleri ve sorumlulukları işgal edilerek, meslek bağımsızlığı yok edilmeye çalışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; ebelerin aktif olarak çalıştıkları ülkelerde anne ve bebek ölümlerinin, sezaryenle doğum oranlarının azaldığı, ebelik hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerde ise bu göstergelerin yüksek düzeyde olduğu bilinmektedir.

Türkiye de uygulamaya geçilen Sağlıkta Dönüşüm Programı tüm sağlık alanı ve sağlık emekçilerinin olduğu gibi, ebelerin de mesleklerini yaparken yaşadıkları sorunların kat ve kat artmasına neden olmuştur. Birinci basamak kuruluşlarda görev yapan ebelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki bağımsız rolleri ellerinden alınarak hekime bağımlı hale getirilmiş ve hekimle sözleşme yapacak ebelerin , “Aile Sağlığı Elemanı” olarak tanımlanarak, meslekleri tamamen yok sayılmıştır. Aile sağlığı merkezlerinde ebeler çok az oranda istihdam edilmektedir. Birinci basamaktaki bu değişim ebelerin yoğunlukla çalıştığı AÇSAP’ların(Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri) görevlerini tam olarak yerine getirmesini engellemektedir. Yataklı tedavi kurumlarında ise ebelik hizmetlerinin tamamına yakınının doktorlar tarafından verilmesiyle gebe takibi ve doğum gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli yeri olan ebelere yeterli kadro açılmayarak istihdam sorununu ortaya çıkarılmıştır

Bu istihdam sorunu ile birlikte AKP hükümetinin neoliberal politikalarının ürünü olan sağlıkta dönüşüm projesiyle performansa dayalı ücretlendirmelerle sağlık hizmetleri metalaştırılarak çalışma barışı bozulmuş ve ekip anlayışı ortadan kaldırılmıştır. Hekim odaklı çalışma sistemi ve meslek tanımlarının muğlaklaştırılması sonucunda ebeler sağlık alanında verilen her görevi ve angaryayı yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Ana-çocuk ve toplum sağlığından sorumlu olan ebelerin birçoğunun bu alanların dışında  istihdam edilmesi, mesleki aidiyet duygularının yok edilerek daha fazla tükenmişlik yaşamlarına sebep olmaktadır. Ebelik ve hemşireliğin iki ayrı meslek olduğunun kabul edilmeli ve ebeliğe ilişkin mesleki görev alanları netleşmeli, meslek yasaları derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmelidir.

Geçmiş dönemlerde salgınların yayılmasının durdurulmasında önemli rol almış ebeler,  coronovirus pandemisiyle mücadelede toplum sağlığı için önemli role sahiptir. Pandemi zamanında ön saflarda görev yapan ebelere, yeterli ve nitelikli kişisel koruyucu ekipmanlar, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır.

Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebelik mesleğinin bağımsızlığı ve onuru için taleplerimiz:

 

  • Doğurgan nüfus başına düşen ebe sayısı Avrupa standartlarına getirilmeli ve personel açığı güvenceli-kadrolu istihdam ile giderilmelidir.
  • Ebelik yasası çıkarılarak iş tanımı netleştirilmeli ve ebeler esnek, kuralsız, angarya işleri yapmak zorunda bırakılmamalıdır.
  • Ebelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamına alınmalı ve fiili hizmet süresi zammından faydalandırılmalıdır.
  • Ek ödemeler adil bir biçimde dağıtılmalı ve emekliliğe yansıtılmalıdır.
  • İş yerlerinde maruz kalınan her türlü riske karşı güvenceli ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır.
  • İşyerlerinde şiddet ve taciz çerçevesinde önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanlar yararlandırılmalıdır.
  • Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, nitelikli, anadilde, ücretsiz kreş hizmeti sunulmalıdır.
  • İşyerlerinde kadrolaşma ve baskıya son verilmelidir.
  • Şiddete karşı önlemler artırılmalıdır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak haklarımız ve geleceğimiz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor ve tüm ebeleri haklı mücadelemizi birlikte daha da büyütmeye davet ediyoruz.”

SES ANKARA ŞUBE YÜRÜTME KURULU