Anasayfa » HABERLER » 12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ; ALKIŞ DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ
12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ; ALKIŞ DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

12 MAYIS HEMŞİRELER GÜNÜ; ALKIŞ DEĞİL HAKLARIMIZI İSTİYORUZ

HEMŞİRE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANI DEĞİLDİR

12 Mayıs Dünya Hemşireler günü nedeniyle SES Ankara Şube üye ve Yürütme Kurulununda katılımıyla bugün ( 12.05.2020) Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde bir basın açıklaması yapıldı.

 BASINA VE KAMUOYUNA

HEMŞİRE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANI DEĞİLDİR           

 Hemşirelik ve ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir.  Günümüzde de  önceki dönemlerde olduğu gibi tarihsel bağlamından kopartılarak özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak dahi ifade edilmeyerek görünmez kılınmaya çalışılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hemşireler ve ebelerin sağlık hizmetini sağlamasında hayati rol oynadığını vurgulayarak, evrensel sağlık kapsamının başarısının hemşirelik ve ebeliğin güçlenmesinden geçtiğini ve 2030 yılına kadar 9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. DSÖ tarafından yapmış olduğu bu vurguya rağmen sıklıkla hemşireliğin ve ebeliğin değersizleştirildiği ve gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılmadığını  ifade etmiştir.

DSÖ   2020 yılının “Hemşire ve Ebe Yılı” ilan edilmesi hem de Dünya genelinde ortaya çıkan pandemi salgınında hemşire ve ebelerin kilit rol oynaması nedeniyle Ülkelerin hemşire ve ebelik mesleğine ilişkin daha sistemli ve gerçekçi bakmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Dünyada ve Ülkemizde   Pandemi Salgınında  mücadelede  en ön saflarda yer alan biz hemşireler  bu süreçten  fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak da en çok yıpranmış olanlarız. Kişisel koruyucu donanımların yetersizliği ve uygun nitelikte olmaması, çok yoğun çalışma koşulları, bulaş riskine karşı evlerinden, ailelerinden haftalarca ayrı yaşamak, sağlık yönetiminde şeffaflığın olmaması, yöneticilerin iş bilmezliği,  mobbing  ve binlerde arkadaşımız covid 19 pozitif olması, 33 arkadaşımızı kaybetmek var olan yıpranmışlık ve tükenmişlik problemlerimizi  kat bekat arttırmıştır.

12 Mayıs Hemşirelik Haftası Nedeniyle Bir Kez Taleplerimizi Yineliyoruz.
  • Performansa dayalı ücretlendirmeden derhal vazgeçilerek ülkemiz deki ekonomik krizde göz önünde bulundurularak temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmesi,
  • Yıpranma payı yasası iptal edilmeli, bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve geçmiş çalışma yıllarını kapsayacak, fiili çalışma şartına dayanmayan 5 yıla 1 yıl yıpranma payı olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  • Yıllardır hemşire olarak mücadele ettiğimiz taleplerden biri olan 3600 ek gösterge hakkımızı seçim propagandası yaparak, oyalayarak, zamana bırakarak vazgeçmemiz beklenmektedir. Oysa ki hakkımız olan 3600 ek göstergede ısrarcı ve kararlıyız. Bu hak tüm sağlık ve sosyal hizmet iş koluna bütünlüklü olarak verilmelidir, en düşük ek gösterge 3600’den başlatılarak kademelendirilmelidir.
  • Hemşirelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, mesleki tanımlamalar yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıklarımız geri verilmelidir.
  • Hemşirelik mesleğindeki çalışan açığı güvenceli iş-kadrolu istihdam (4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan) ile giderilmesini istiyoruz
  • Pandemi sürecinde daha fazla artan  baskı,  mobbing ve şiddetin   ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
  • Covid 19’un iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz
  • Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti istiyoruz
  • KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan hemşirelerin acilen göreve başlatılmasını istiyoruz.
  • Sağlığımızı korumak için uygun sayıda ve nitelikte, kadın emekçiler için de kadın dostu kişisel koruyucu ekipman istiyoruz

Biz hemşireler ve ebeler ; alkış değil, haklarımızı istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak dayanışma ruhuyla 12 Mayıs Hemşireler gününde, haklarımızı alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

                            Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES ANKARA ŞUBE YÜRÜTME KURULU)