Anasayfa » HABERLER » HUKUKSUZ SÜRGÜNLERİN DURDURULMASI İÇİN YAPILACAK EYLEME ENGEL
HUKUKSUZ SÜRGÜNLERİN DURDURULMASI İÇİN YAPILACAK EYLEME ENGEL

HUKUKSUZ SÜRGÜNLERİN DURDURULMASI İÇİN YAPILACAK EYLEME ENGEL

Batman’da Sağlık Emekçilerinin Koruyucu Malzeme talebi sonucunda sosyal hizmet emekçileri sürgün edilmişti. Sürgünlerin durdurulması için sendikamız SES Ankara Şube ve Genel Merkez yönetimi ve üyelerimiz bugün ( 2 Haziran 2020 ) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde öğle saatinde basın açıklaması yapmak için toplandı ancak polis izin vermedi.

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

HUKUKSUZ SÜRGÜNLER DURDURULSUN

Yaşam ve sağlık hakkı herkes içindir. Anayasaya göre devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığını korumak zorundadır. Yine 657 DMK göre konusu suç teşkil eden emir hiç bir şekilde yerine getirilemeyeceği vurgulanmaktadır.

Covid 19 salgını döneminde sosyal hizmet emekçilerinin talep ettikleri koruyucu ekipman talebi yürüttükleri görev açısından hem vicdani sorumluluk hemde mevzuatlar acısından zorunluluktur.

İLO Sözleşmeleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kişisel Koruyucu Donanımların İş yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik koruyucu ekipmanların kullanılmasını zorunlu tutar. Kullanılmaması hem hukuki hemde idari açıdan suçtur.

KKD ile çalışmak haktır hem kendi hemde hizmet verilen insanların sağlığı için talep etmek suç değil talebin karşılanmaması suçtur.

Yapılan hizmetin niteliği ve salgın koşulları gereği emekçilerin kişisel koruyucu ekipman sağlanması kurum yöneticilerin görevidir.

Covid-19 salgınının başından itibaren sosyal hizmet emekçileri de en önde, hem sosyal hizmetler alanında salgın tedbirlerinin uygulanması, hem de hizmet verilen kesimlerin ihtiyaç olan hizmetlere erişebilmesi için canla başla çalışmaktadır.

Genel itibariyle ülkemizdeki dezavantajlı nüfusun oranı salgın döneminde daha da artmıştır. İktidarın bunun bilincinde olarak hem sosyal hizmet ağını genişletmesi hem de sosyal hizmetlerin her alanında görev alan emekçilerin sayısını artırarak çalışanların çalışma şartlarında ve özlük haklarında iyileştirme yapması gerekmekte iken sosyal hizmet emekçileri bu süreçte angarya, baskı ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya bırakılmıştır.

Batman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Vefa Destek Projesinde görevlendirilen sosyal hizmet emekçileri uygun sayıda ve nitelikle koruyucu ekipman sağlanması talebinde bulunmuştur. Proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ile kurulacak temasta hem çalışanlar açısından hem de hizmet alanlar açısından doğuracağı olumsuz sonuçların yaşanmaması için sosyal hizmet çalışanların gösterdiği sorumluluğa karşı İl Müdürlüğü yöneticileri ekipman sağlamak yerine talepte bulunan sendika üyemiz 3 sosyal hizmet emekçisi hakkında soruşturma başlatmıştır. Hukuki olmayan keyfi soruşturmalar başlatılmış ve 1/30 oranında maaştan kesim cezası vermişlerdir. Daha sonra da Bakanlık onayı ile üyelerimizin sürgün kararları çıkmıştır.

Bir hak ve yükümlülük olan “korunma talep etme” hakkının cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. Verilen ceza ve sürgün kararnamesi ile

nlayışın karşısında bugüne kadar nasıl ki, fiili, meşru bir mücadele yürüttük ise bugünde Batman AÇSH Müdürlüğü’nün bu uygulamalarının karşısında olacağımızı ve anayasadan doğan her hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.