Anasayfa » MANŞET » BASKILAR, GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ !
BASKILAR, GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ !

BASKILAR, GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ !

21. 10. 2016 Cuma günü  DİSK, KESK , TMMOB , TTB , ANKARA TABİP ODASI ve İKK  ‘ nın katılımıyla Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şube’de yapılan basın toplantısında OHAL bahanesiyle Kamu Emekçileri üzerinde oluşturulan baskılar, gözaltına almalar, tutuklamalar ve işten atmalar kınandı. Basın Toplantısına adı geçen kurumların yöneticileri ve üyeler katıldı. Basın toplantısında KHK’larla işten atmaların durdurulması OHAL’in biran önce  kaldırılması ve Ankara Valiliğinin 30 Kasıma kadar devam edecek olan her türlü toplantı ve gösteri yasağının kaldırılması talebi ifade edildi.

 

Basın Açıklaması Metni

Değerli Basın Emekçileri…

15 Temmuz’un ardından AKP hükümeti, başarılı darbe süreçlerinde bile hayat bulamayan uygulamaları gerçekleştirmeye, OHAL’in ardından çıkardığı KHK ile yaşamın her alanına müdahale etmeye başlamıştır. AKP hükümeti binlerce kamu çalışanı görevden alıp yüzlercesini gözaltına alırken, kendisine muhalif olarak gördüğü siyasi partilerin üye ve yöneticilerine adeta darbe hukuğu uygulamaktadır. Halkın iradesine el konulmuş, hukuk, olağanüstü bir şekilde ayaklar altına alınmıştır. OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır.

OHAL’in arkasına sığınılarak yapılan gözaltıların, tutuklamaların, darbeci zihniyetlerin yaptıklarından hiçbir farkı yoktur! Çünkü her darbe, hukuku askıya almayı ve gücü elinde tutanın kudretine, herkesin itaat etmesini sağlamayı amaç edinir! Dün de hükümetin politikalarını eleştiren ve onaylamayanlara, yapılan ev baskınlarında aralarında kamu emekçilerinden KESKli Eğitim-sen 2 nolu şube sekreteri Mazlum BİRCAN ve şube üyesi Sevgi Kişin SAZAN,  Bes 1 Nolu Kadın Sekreteri Deniz AKIL’ında aralarında bulunduğu pek çok aydın ve STK emekçileri 18 kişi gözaltına alınarak, toplumun geniş kesimlerine diz çöktürülmek istenmektedir.

Darbeci zihniyet, darbe yasalarına dayanarak yüz bini aşkın insanı işinden, ekmeğinden ve geleceğinden mahrum bırakmakta, eğitim emekçilerinden başlayarak kamu emekçilerini tasfiye etmekte, üniversiteleri akademisyensiz bırakmakta, muhalif olan siyasi partilerin iradelerine el konulmaktadır. OHAL bahane edilerek sürdürülen hukuksuzluk ile keyfi gözaltılar ve tutuklamalar toplumun tüm muhalif kesimlerine yönelmiştir.

Ankara valiliğinin daha birkaç gün önce almış olduğu ve 30 Kasıma kadar devam edecek olan her türlü toplantı ve gösteri yasağı, demokrasimizin rafa kaldırıldığının ve demokratik kitle örgütlerinin baskı altına alınmak istendiğinin işaretidir.

AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarından ve darbe fırsatçılığından rahatsızlık duyan tüm kesimleri, topyekün saldırılara karşı, kendi sıramızı beklemeden, birleşik bir mücadele hattı kurarak, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan bütün arkadaşlar derhal serbest bırakılsın diyoruz !!!

OHAL’in olağanlaştırılmasına HAYIR!

Darbe hukukuna HAYIR!

KHK’ler geri çekilsin!

21.10.2016

DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB ANKARA İKK

TTB ANKARA TABİP ODASI

20161021_123827

20161021_124000