Anasayfa » MANŞET » OHAL’İ DE KHK’ LERİNİZİ DE TANIMIYORUZ
OHAL’İ DE KHK’ LERİNİZİ DE TANIMIYORUZ

OHAL’İ DE KHK’ LERİNİZİ DE TANIMIYORUZ

Bugün (30.10.2016 Pazar) akşam çeşitli siyasi parti ve grupların katılımıyla KESK Ankara Şubeler Platformu üyesi kamu emekçileri  KHK lerle işten atmaları kınayan bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını KESK adına dönem sözcüsü okudu. Eylemde ; “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar Bizi Yıldıramaz. Direne Direne Kazanacağız. Karanlığa Teslim Olmayacağız. Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap verecek ” vb sloganlar atıldı. Eylem yapılan konuşmaların ardından bitirildi

Basın Açıklaması Metni

Değerli Basın Emekçileri

29 Ekim gecesi çıkarılan 675 sayılı KHK’lerle binlerce üyemiz, akademisyen ve kamu emekçisi yasadışı bir şekilde adli ve idari soruşturma geçirmeden tamamen hükümetin siyasi kararıyla hiçbir somut ve hukuki delil ileri sürülmeden ihraç edilerek işinden çıkarılmıştır. İşten çıkarılanlar arasında yaşamı boyunca emek, demokrasi ve barış mücadelesinde en ön saflarda yer alan şube başkanlarımız, yürütme kurulu üyelerimiz ve sendika üyelerimiz  bulunmaktadır.  Aynı KHK ile zamanda 15 civarında haber ajansı, gazete ve dergi de kapatılmıştır.

İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış haklarımız, sendikal haklarımız hukuk tanımaz keyfi uygulamalara tabi tutulmuştur. Yalanlara dayanan gerekçelerle, sendikal eylem ve etkinliklerimiz “ suç “ muş gibi gösterilerek , tek bir idarecinin kararıyla cezalandırılmıştır. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyen gerçek suçluların, gerçekleri halka ulaştıran gazetecilere yönelttikleri cezalandırma, mahkemelerle yıldırma, hapis, işsiz bırakma gibi çabaları bir süredir bunların çalıştıkları günlük gazete, televizyon kanalları, dergiler vs gibi kurumlarını doğrudan kapatmaya yönelmiştir.

Kendileriyle birlikte tüm toplumu gerçeklerden koparmaya ve düşünme alanını kendilerinin belirlediği alanla sınırlamak isteyen bu karanlık düşünce, bir yandan kışkırttığı fanatikler, diğer yandan hükümet aracılığıyla çıkardığı KHK’ler üzerinden estirdiği terör aracılığıyla yönetmeye çalışmaktadır. Estirilen terör hayatın her alanına yansıtılmaktadır.

Zaten göstermelik olarak yapılan Rektör seçimlerine bile artık tahammül edilmeyecektir. Savcıların iki dudağı arasında olan savunma hakkı artık sadece bi emirle yasaklanabilmektedir.

Şimdiye kadar tüm güçleri ve imkânlarıyla destekledikleri, devlet olanaklarını hizmetine sundukları cemaat ve gruplarla olan kavgaları, sendikal hak ve özgürlüklerimizin, mücadele ile kazandığımız hakların, yaşam hakkımızın, iş güvencemizin elimizden alınmasının gerekçesi yapılmak istenmektedir.

Çoğu sendikalarımızın üyesi emekçiler, bütün emekçilerin çıkarına olarak yürüttükleri sendikal faaliyetlerden dolayı, aileleriyle birlikte cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Laik demokratik yaşama olan kilerinin hıncını, bu düşüncedeki emekçilerden almaya çalışmaktadırlar.

Alınan kararlar tamamen keyfidir ve evrensel adalet ve hukuk ilkelerine aykırıdır. Toplumun vicdanında deri yaralar açan bu uygulamalara derhal son verilmelidir.

  • Açığa alınan, görevden alınan, ihraç edilen tüm çalışanlar derhal görevlerine iade edilmeli, sorumlular hakkında adil ve savunma hakkına saygı gösterilen bir yargılama süreci başlatılmalıdır.
  • Sendikalar üzerindeki baskı ve yıldırmaya son verilmeli, gözaltına alınan ve tutuklanan sendika üyeleri serbest bırakılmalıdır. İş kanunu ve emeklilik hakkı üzerinde reform adıyla yürütülen hak gasplarına son verilmeli, Bireysel Emeklilik Sigortası ile ilgili kanun iptal edilmelidir.
  • Tüm KHK’ler sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

DÖNEM YÜRÜTMESİ

ohal_ihrac_1

ohal_ihrac_2

ohal_ihrac_3