Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK ÖRGÜTLERİ TALEPLERİNİ DUYURDU
SAĞLIK ÖRGÜTLERİ TALEPLERİNİ DUYURDU

SAĞLIK ÖRGÜTLERİ TALEPLERİNİ DUYURDU

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bugün sağlık alanındaki sendikalar, odalar ve meslek örgütleri üye ve yöneticisi sağlık emekçileri,  Ankara Numune Hastanesi önünde sağlık emekçilerinin taleplerini içeren bir basın açıklaması yapmak üzere toplandı. Basın açıklamasına izin vermeyen polis,  sağlık emekçilerine saldırarak SES ve ATO yöneticileri İbrahim Kara, Adem Bulat ve Onur Naci Karahancı’nın gözaltına almasının ardından Sağlık Emekçileri ATO ‘da (Ankara Tabip Odası) saldırıyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de katıldığı Basın Toplantısında polisin saldırısı ve gözaltılar kınanarak sağlık emekçilerinin talepleri basına ve kamuoyuna duyuruldu.

14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık emekçilerinin dört acil talebini içeren ortak açıklamayı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut yaptı.

1919 yılı 14 Mart’ında İngilizlerin işgali altındaki İstanbul’da, tıbbiye 3.sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde işgalcilere karşı protesto gerçekleşmiştir.  O günden bu yana, neredeyse yüzyıldır, 14 Mart, Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Her yıl bu bayram gününde sevinçlerimizle birlikte sorunlarımızı da halkımızla ve yetkililerle paylaşıyoruz.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda 4 talebimizi basınımız aracılığı ile halkımızla paylaşacağız.

“Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz… Fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi bekletilmeden yasalaştırılmalı…”

2014 yılından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanı ve Müsteşar düzeyinde söz verildiği şekilde fiili hizmet zammının ve 5 yıla bir yıl olacak şekilde yıpranma payının yasalaşmasını beklemekteyiz.  Bu yasa değişikliği bekletilmeden TBMM’de görüşülsün ve haklarımız verilsin. Dört yıldır bekletilen bu düzenlemeyi daha ne kadar bekleyeceğiz? “Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlık çalışanlarının bekletilen haklarının verilmesi yönündeki taleplerimizi yineliyoruz.

“Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli…”

Nitelikli bir sağlık hizmeti üretmenin en temel bileşenlerinden biri çalışma koşullarıdır. İnsanca çalışma koşulları ve  emeğimizin karşılığı olan ücret, bir birinden ayrı düşünülemez. Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmelidir. Yıllarca sağlığının risk altında olduğu ortamlarda çalışan sağlık emekçilerinin emekliliklerini gelir kaygısından uzak, insanca geçirmek istemeleri en doğal haklarıdır.

“Sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşmalı…”

Türkiye sağlık ortamında şiddet her geçen gün etkisini artırıyor. Sağlık ortamındaki şiddet, giderek artan bir sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelmiştir. Aslında burada hedefin ya da nedenin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almaksızın çözüme yönelik herhangi bir yaklaşım, şiddeti ortadan kaldıramayacaktır. Bu temel yaklaşımın yanı sıra, yapılacak olan bir yasal düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağına vurgu yapılmalıdır. Beyaz kod uygulamasında sağlık çalışanlarına yönelik günlük şiddet 5 adettir. Kayıtlara girmeyen yüzlerce sözel şiddete maruz kalan sağlık emekçileri ‘’Sağlıkta şiddeti önleyecek yasa tasarısını’’ beklemektedir. Sadece yasalarla çözülemeyecek olan şiddet olgusunu sona erdirmenin yolu eğitimden geçmektedir. Şiddetle mücadele, basın organlarının katkısıyla, hem yaygın eğitime dahil edilerek yetişkinlere ulaşılmalı, hem de örgün eğitimde müfredata dahil edilerek küçük yaştan itibaren bu bilincin oluşması sağlanmalıdır.

“Sağlık ve sosyal hizmetler alanında güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı…”

14 Mart’ta öncelikli taleplerimizden bir diğeri ise, emeğin, demokrasinin, hukukun, adaletin, toplumsal barışın ve iyi hekimlik/ bakım değerlerinin savunucusu olan sağlık çalışanlarının görevlerine başlamaları için güvenlik soruşturmalarının bir an önce tamamlanarak mağduriyetlerin giderilmesidir. 

14 Mart’ın, sağlık çalışanlarının tüm mağduriyetlerinin giderildiği, şiddetten uzak, iyilik, dostluk, dayanışma  ve iş barışının  hakim olacağı yepyeni bir dönemin ilk günü olmasını diliyoruz.

Türk Hemşireler Derneği

Ankara Diş Hekimleri Odası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi

Devrimci Sağlık İş

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Ankara Tabip Odası

ato14mart