Anasayfa » MANŞET » ÖZEL HASTANELER HALKI ACİLDE SOYUYOR !
ÖZEL HASTANELER HALKI ACİLDE SOYUYOR !

ÖZEL HASTANELER HALKI ACİLDE SOYUYOR !

Mamak halkı hastalardan fazla para alan ve makbuz vermeyen Özel Natomed Hastanesi’ni protesto etti.

mamak_halk_meclisi_nato_med_hastane_eylemi_22mart2018

Eylemi Sağlık, Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Onur Naci Karahancı katılarak desteklediler.

Eylemde yapılan açıklamayı Mamak Halk Meclisi adına Candaş Türkyılmaz okudu. Türkyılmaz, şunları söyledi:

Neredeyse hiçbir hastanede yapılmayan bir uygulama bu hastanede uygulanmaktadır. Acile gelen hastalardan muayeneden önce para talep edilmektedir. Hiçbir hastanede acilinde ne şartla olursa olsun önce para talep edilemez. Bununla birlikte normal hasta girişinde 35 lira para alınmaktadır. Bu paranın 15 lirası için makbuz verilmekte kalan 20 lira içinse herhangi bir makbuz ya da belge verilmemektedir. Bu paranın ne için kesildiğini sorduğumuzda ise “sağlık bakanlığı kesintisi” olduğu söylenmektedir. Hastanede yapılan her tetkikte ekstra ücret talep edilmekte, bunların hiçbirisinin belgesi ya da makbuzu sunulmamakta ve muhatap bulamadığımız için sorularımız yanıtsız kalmaktadır.

Bütün yaşananlar bugüne kadar uygulanan sağlık politikalarının doğrudan sonucudur. 16 yıllık iktidarlarında sağlık alanındaki dönüşüm bu manzarayı ortaya çıkarmıştır. Sağlık hakkımız özel hastanelerin insafına bırakılmıştır. Bu hastanelerde pek çok usulsüzlük yaşanmakta, yasadışı paralar toplanmakta ve tüm bunlara rağmen denetimden uzak kalarak halkı soymaktadır.