Anasayfa » MANŞET » SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ, SAĞLIĞI SEMPOZYUMU

Bugün ( 17 Kasım 2018 – Cumartesi ) çeşitli sağlık örgütlerinden oluşturulan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu “Sağlıkta Mobbing – Mobbingte Sağlık” başlıklı bir Sempozyum gerçekleştirdi.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Ülkemizde sağlık hizmetinde çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı, emekten yana örgütlenmelerin yok edildiği ya da iktidar denetimine geçtiği, yeni örgütlenmelere izin verilmediği bir dönemde sağlık çalışanları sistematik olarak yalnızlaştırılmıştır. Bu örgütsüzleştirme ve yalnızlaştırmanın yanısıra sağlık çalışanlarına farklı kesimlerce ya da kişilerce uygulanan mobbing ise hızla artmakta, yaygınlaşmaktadır.

Mobbing uygulamaları artarken ne yazık ki sistem bu uygulamalara seyirci kalmakta, doğrudan olmasa da desteklemekte, yaygınlaşmasına ve sürmesine göz yummakta hatta bazen ödüllendirmektedir. “Sağlıkta Mobbing – Mobbingte Sağlık” Sempozyumu Sağlık çalışanlarının yaşadığı bu olumsuzlukları ortaya koymak ve çözüm üretmek adına gerçekleştirildi.

 

DÜZENLEME KURULU

  • Özlem Azap : Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu
  • Neslihan Sevim : Türk Diş Hekimleri Birliği
  • Emel Bayrak : Ankara Tabip Odası Zeliha
  • Özdemir Köken : Türk Hemşireler Birliği
  • Pınar İçel Çepe : Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  • Mustafa Kemal Topçu : Mobbingle Mücadele Derneği

Print

MOBBING SEMPOZYUM PROGRAM-3