Anasayfa » MANŞET » KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU VE ATO: “GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULSUN”
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU VE ATO: “GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ ANAYASA  MAHKEMESİ KARARLARINA UYULSUN”

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU VE ATO: “GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULSUN”

GÜVENLİK SORUŞTURMASI HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULSUN

17 Aralık 2019 Salı 12.30 da Güvenlik soruşturmaları hakkındaki Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı uygulamasına ilişkin Ankara Tabip Odası ve KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odasında ortak  basın toplantısı gerçekleştirdi. Şube Başkanımız Hüsnü Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda basın metni Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Karakoç tarafından okundu.

“Güvenlik soruşturması medeniyle çalışma ve eğitim hakkı ellerinden alınan meslektaşlarımızı derhal görevlerine başlatın” denilen açıklamanın devamında;

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMASINI İSTİYORUZ”

“Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması; baskıcı, otoriter, anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak ilgili rejimler döneminde değişik coğrafyada uygulanmıştır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması; ülkemizde de kimi özgünlükler ve özellikler taşıyan belirli kamu hizmetleri için öngörülüp sınırlandırılmış. Asker, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak bir araştırma faaliyeti olarak düzenlenmiştir

Hal böyleyken, OHAL döneminde ve OHAL sonrası da 7070 Sayılı Yasa ile bu uygulama, bütün kamu hizmetleri ve kamu personeli için geçerli, genel bir uygulama haline getirilmiştir.

“GÜVENLİK SORUŞTURMASINA BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİDİR’’

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer bulan Devlet memurluğuna alınmanın genel şartları içerisine, “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı da eklenmiştir.

Kamuda çalışma ve kamu hizmetine girme hakkına yönelik ciddi bir sınırlama getiren bu yasal düzenleme, birçok yurttaşın ve meslek mensubunun çalışma ve eğitim hakkını engellemiştir.

Gelinen noktada Anayasa Mahkemesi, 24 Temmuz 2019 tarih ve 2019/65 sayılı Kararı ile bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı almıştır.

29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu karar ile güvenlik soruşturmalarının dayanak maddesi ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu hukuki engelin kalkmasına rağmen güvenlik soruşturmaları nedeniyle işlerinden, mesleklerinden, hastalarından uzaklaştırılan meslektaşlarımızın atamaları yapılmamıştır.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN ATAMALARININ BİR AN ÖNCE YAPILMASINI İSTİYORUZ’’

Demokrasiden, emekten, barıştan ve eşitlikten yana olan biz emek ve meslek örgütleri hükümeti, Kamu otoritesini Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararını uygulamaya, meslektaşlarımızın atamalarının yapılması, görevlerine başlatılmaları yönünde ivedilikle adım atmaya çağırıyoruz.”

Daha sonra KESK Ankara Şubeler Platformu adına, Dönem sözcüsü İsmet Meydan bir açıklama yaptı; “Başta hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere aslında bu bütün kamuda bir sorun. Çünkü ülkede ne güvenilir seçim, ne güvenilir üniversite sınavı, ne kamu hizmetlerinde hizmet dışı yükselme sınavları kalmadı, tamamen kadrolaşmaya yönelik bir süreç yaşıyoruz bu iktidarlar döneminde.

ANAYASAL HAK EŞİT ŞEKİLDE UYGULANMIYOR’’

Çocuklarımız eğer sınavlarda başarılı olup Sınavları es kaza geçiyorlarsa bu sefer güvenlik soruşturması ile karşı karşıya kalıyorlar. Hiç kimse layık olduğu yani hak ettiği alanda işe giremiyor, kamu hizmetine giremiyor. Anayasanın vatandaşlar için eşit bir şekilde öngördüğü çalışma hakkını ne yazık ki kullanamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kararı derhal uygulanmalıdır ve bu güvenlik soruşturmasından Bütün alanlarda vazgeçilmelidir.”

Ortak Basın Metni