Anasayfa » Genel » SES’TEN TBMM’NE TORBA YASAYLA İLGİLİ İMZA KAMPANYASI
SES’TEN TBMM’NE TORBA YASAYLA İLGİLİ İMZA KAMPANYASI

SES’TEN TBMM’NE TORBA YASAYLA İLGİLİ İMZA KAMPANYASI

TBMM BAŞKANLIĞI’NA

 18 Temmuz 2018 günü TBMM Başkanlığına sunulan Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin sağlık ve sosyal hizmet kolunda çalışanlarla ilgili kısmının eksik ve yetersiz olduğunu öğrenmiş durumdayız. Aşağıda belirttiğimiz taleplerimizin kabulü halinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ayrımsız olarak bu haklardan yararlanacak ve özlük haklarında önemli iyileşmeler yapılacaktır. Bu kapsamda;

  • Teklifin 10.maddesi ile 5510 sayılı kanunun 40.maddesinin 2. Fıkrasına 20. Sıra eklenerek fiili hizmet düzenlenmiştir. Teklif metnini incelediğimizde sadece sağlık personelini kapsadığını, sosyal hizmet personelinin kapsam dışı bırakıldığını, sağlık hizmetini bir ekip hizmeti anlayışı ile veren diğer hizmet sınıflarından yer alan (genel idari hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı) çalışanların kapsam dışı kaldığını görmekteyiz. Teklifin düzeltilebilmesi için öncelikle sağlık ve sosyal hizmet veren işyerlerinin kapsama alınması, bu işyerlerinde çalışan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tamamının kapsama dahil edilmesi ve fiili hizmet süresinin de çalışma yeri ve yoğunluğuna bağlı olarak 180 ile 60 gün arasında düzenlenmesini ve fiili hizmetten yararlanmada “fiilen çalışma şartının” kaldırılmasını talep etmekteyiz. Ayrıca düzenleme bu hali ile geçmişi kapsamamaktadır; bu nedenle düzenlemenin geçmiş çalışılan süreleri de kapsayabilmesi için ek bir düzenleyici madde konulmasını talep etmekteyiz. Bu hususta SES’in hazırladığı teklifin dikkate alınması gerektiğini belirtmek isteriz.
  • Teklifin 4.maddesi ile 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu’na ek 84.madde eklenerek uzman ve uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına ilave ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. Bilindiği gibi sağlık ve sosyal hizmet bir ekip hizmeti olarak verilmektedir. Dolayısıyla bu hizmet kolunda çalışanlarla ilgili düzenleme yapılırken ekibin bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Hekimlerin yanı sıra diğer sağlık personelinin, teknisyenlerin, idari ve yardımcı personelin olduğu unutulmamalıdır. Halen sağlık ve sosyal hizmet işyerlerinde çalışan personele aylıkları ile birlikte sabit ek ödeme ödenmektedir. Bizler halen aylıklarımız ile birlikte aldığımız sabit ek ödeme tutarının emekli aylığımıza da ek ödeme olarak yansıtılmasını talep etmekteyiz. Dolasıyla teklif bu şekilde değiştirilmelidir.
  • Teklifin 5.maddesi ile uluslararası sağlık hizmeti kapsamında elde edilecek döner sermaye gelirinin sağlayacağı katkıya göre çalışanlara daha adil bir şekilde dağıtılmasını önermekteyiz. Şu anda döner sermaye dağıtımında uygulanan adaletsizlik bu teklif ile daha da ileriye götürülecektir. Daha adil bir döner sermaye dağıtımı için personele verilecek oranların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

SIRA NO

ADI SOYADI MESLEĞİ İLİ İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  TBMM BAŞKANLIĞI